Behöver jag skatta i Sverige om jag får socialförsäkringsförmåner från USA?

FRÅGA
Hej! Jag är en svensk medborgare och har varit gift med en amerikansk medborgare från 1979 t.o.m. 1997. Under dessa år var vi bosatta i Los Angeles, Ca. 1997 i samband med skilsmässa återvände jag till Sverige.Jag får Social Security Benefits från USA skickat till mig i Sverige. USA drar skatt och beloppet jag får är ett 'efter skatt' belopp. Vad gäller när jag nu ska deklarera denna inkomst i Sverige? Jag vet att det finns ett dubbelbeskattnings avtal länderna emellan, men vet inte riktigt hur det kommer att fungera i mitt fall. Det mesta av jag läste om dubbelbeskattning länderna emellan tycktes mest handla om amerikaner som flyttar till Sverige för att arbeta här.
SVAR

Hejsan,

Aktuell lagstiftning: "AVTAL MELLAN SVERIGES REGERING OCH AMERIKAS FÖRENTA STATERS REGERING FÖR UNDVIKANDE AV DUBBELBESKATTNING OCH FÖRHINDRANDE AV SKATTEFLYKT BETRÄFFANDE SKATTER PÅ INKOMST".

Social Security Benefits
Avtalet finns att hitta på svenska om du scrolla ner ungefär halva sidan. Avtalet är till för att medborgare i Sverige och i USA ska undvika dubbelbeskattning i vissa bestämda inkomster. Varje artikel hanterar olika sorters av inkomster. Det närmsta sorten av inkomst som du har kan hittas under artikel 19, där hanteras "pension och livräntor".

Artikel 19
I artikel 19 i avtalet så regleras pension och livränta,

Pension definieras i avtalet som: Förmåner som utgår enligt bestämmelserna i en avtalsslutande stats socialförsäkrings eller liknande lagstiftning.

Livränta definieras i avtalet som: "livränta" i denna artikel åsyftar ett fastställt belopp, som utbetalas periodiskt på fastställda tider under vederbörandes livstid eller under visst angivet eller fastställbart antal år och som utgår på grund av förpliktelse att verkställa dessa utbetalningar såsom ersättning för däremot fullt svarande vederlag.

Det kan även jämföras med en sorts försäkring eller en a-kassa där man har betalat in pengar månatligen och senare får ersättning från denna månatligen.

Anledningen till varför du får social security benefits kan vara väldigt varierande och bara du vet detta. Men har det att göra med USAs socialförsäkringslagstiftning att göra (pension och dylikt) eller om det handlar om en livränta så ska det endast beskattas en gång och du behöver inte deklarera dessa.

Läs mer om vad en livränta är genom att klicka här.

Jag hoppas jag har klargjort din situation, har du ytterligare funderingar så hör av dig till Binh.Tran@lawline.se.

Med vänliga hälsningar.

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll