FrågaAVTALSRÄTTAvtal11/08/2020

Behöver jag samtycke från mina syskon om jag ska köpa en bil?

Måste anhöriga syskon ge samtycke i tex bilköp?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


I mitt svar till dig kommer jag utgå från att att du är en myndig person och kan ingå bland annat civilrättsliga, bindande avtal: exempelvis bilköp.

Den som alltså är myndig är behörig att ingå avtal eller andra rättshandlingar utan att behöva inhämta någon annans samtycke. Detta förutsatt att du inte står under exempelvis förvaltarskap (där man saknar behörighet att ingå avtal eller andra rättshandlingar, som då omfattas av förvaltarens uppdrag) 11 kap. 9 § föräldrabalken (FB). Utan att veta alla omständigheter i ditt fall har du alltså rätt att, utan dina syskons samtycke, ingå bilköpet. Givet att bilen är till för eget bruk och det mellan er syskon sinsemellan inte finns något avtalat om bilköpet.

Sammanfattningsvis behöver du inte; i regel, ha någon annans samtycke när du ingår civilrättsliga avtal. Men det förutsätter som nämnts ovan, att du inte står under förvaltarskap eller exempelvis har ingått ett avtal med andra om ett köp.


Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Isabelle SewelénRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning