Behöver jag samtycke från mina syskon om jag ska köpa en bil?

2020-08-11 i Avtal
FRÅGA
Måste anhöriga syskon ge samtycke i tex bilköp?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar till dig kommer jag utgå från att att du är en myndig person och kan ingå bland annat civilrättsliga, bindande avtal: exempelvis bilköp.

Den som alltså är myndig är behörig att ingå avtal eller andra rättshandlingar utan att behöva inhämta någon annans samtycke. Detta förutsatt att du inte står under exempelvis förvaltarskap (där man saknar behörighet att ingå avtal eller andra rättshandlingar, som då omfattas av förvaltarens uppdrag) 11 kap. 9 § föräldrabalken (FB). Utan att veta alla omständigheter i ditt fall har du alltså rätt att, utan dina syskons samtycke, ingå bilköpet. Givet att bilen är till för eget bruk och det mellan er syskon sinsemellan inte finns något avtalat om bilköpet.

Sammanfattningsvis behöver du inte; i regel, ha någon annans samtycke när du ingår civilrättsliga avtal. Men det förutsätter som nämnts ovan, att du inte står under förvaltarskap eller exempelvis har ingått ett avtal med andra om ett köp.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Isabelle Sewelén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1411)
2021-01-20 Hur utformar jag en framtidsfullmakt
2021-01-19 Behöver vi skriva en framtidsfullmakt eller räcker det att vi är gifta?
2021-01-18 Går det få tillbaka ett lån som man givit till någon annan?
2021-01-17 Vad avgör om ett avtal är legitimt och juridiskt bindande?

Alla besvarade frågor (88291)