Behöver jag sälja huset om ena låntagaren avlider?

Vad händer med lån som man har gemensamt med sin make när han går bort? Om inte änkan har kalkylen till att kunna betala, men med hjälp utav barnen ändå ska kunna få råd att betala, kan banken då kräva att hon måste sälja huset som lånet står som säkerhet i?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad händer med den avlidnes egna lån?

När en person avlider upphör den fysiska personen, istället bildas ett dödsbo som är en juridisk person. När ett dödsbo bildas upprättas en så kallad bouppteckning. I bouppteckningen specificeras den avlidens tillgångar och skulder. Om dödsboets tillgångar inte överstiger värdet av skulderna avskrivs lånen, under förutsättningen att den avliden varit ensam låntagare.

Hur ser det ut om det finns gemensamma lån med den avliden?

I det fall den avliden är gift görs det, utöver den ovan anförda bouppteckningen, även en bodelning för att reglera egendomsföredelning mellan den avlidnes tillgångar och skulder respektive makans tillgångar och skulder. I och med att lån idag tas med ett solidariskt betalningsansvar, kan banken utkräva samtliga låntagare på hela beloppet. Detta innebär att den delen av skulden som inte har kunnat täckas av den avlidnes tillgångar direkt tillfaller den andra låntagaren.

Vad händer om kalkylen inte går ihop?

Om den ensamstående maken inte klarar av att bära lånets kostnader ensam, och det inte finns ett låneskydd (en försäkring som löser en del av lånet när en make avlider), så behöver egendomen, i detta fall huset, säljas. Detta regleras främst av Utsökningsbalken (UB). Se till exempel 8 kap. 8 § UB.

Vad innebär detta?

I det fall det inte finns ett låneskydd och änkan inte kan bära kostnaderna för lånet kommer huset i förlängningen behöva säljas, antigen självmant eller via Kronofogden.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varm välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina CuranRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”