Behöver jag juridiskt biträde när vi blir tilldelade en bodelningsförrättare vid bodelning?

2018-10-28 i Bodelning
FRÅGA
Jag och min sambo ska separera och vi kommer inte överens gällande bodelning, han vill bo kvar i vårt gemensamma hus, men vill inte betala ut mig enligt sambolagen. Vi har haft en gemensam jurist och nu ska vårt ärende skickas till tingsrätten, enligt min sambos önskan.Min fråga är om jag behöver en advokat, för vi kommer att bli tilldelade en bodelningsförättare, när det blir aktuellt att träffa bodelningsförättare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis kommer jag att klargöra bodelningsförrättarens uppgift. Avslutningsvis kommer jag att redogöra för om du behöver juridiskt ombud vid bodelningen.

Vilken uppgift har bodelningsförrättaren?

Bodelningsförrättaren kan utses om parterna inte kommer överens vid en bodelning. Båda parterna är betalningsansvariga för bodelningsförrättarens arvode och ni ska i normalfallet betala hälften var av arvodet. Bodelningsförrättaren är opartisk gentemot båda parterna och denne kan inte lämna juridiskt biträde till någon av parterna. Viktigt att komma ihåg är att ni själva styr bodelningsprocessen och lägger fram vad ni vill göra gällande samt vilka bevis ni har som styrker det. Bodelningsförrättaren har ingen egen utredningsskyldighet och inga egentliga möjligheter att ta reda på hur fakta förhåller sig.

Behöver du juridiskt ombud vid bodelningen?

I många fall väljer parterna varsitt juridiskt ombud. Då betalar parterna både för sitt eget ombud och för hälften av bodelningsförrättarens arvode. Detta kan resultera i att bodelningen blir dyrare än vad man räknat med från början, särskilt om svåra tvistefrågor behöver utredas. Dock att själv försöka minska kostnaderna genom att avstå från att anlita ett eget ombud behöver inte nödvändigtvis innebära en mindre kostsam bodelning. Parters uppfattningar kan, när man inte företräds av juridiska ombud, tynga processen och göra den mer omfattande och tidsödande.

Sammanfattningsvis är det något du själv måste bedöma om du anser att du behöver biträde i bodelningsprocessen. Om du behöver rådgivning eller hjälp av en jurist kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist.

- Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Emma Rönnqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2115)
2019-03-23 Ingår det jag köpt för min fritid i bodelningen?
2019-03-23 Har jag rätt till vårdnaden om hundarna?
2019-03-22 Kan egendom göras enskild genom köpehandling?
2019-03-21 Räknas bostaden som samboegendom och ska värdet då fördelas lika vid seperation?

Alla besvarade frågor (66986)