Behöver jag efterfölja ordningsregler från bostadsrättsföreningen?

Jag har en moped jag vill parkera på innergården till vår bostadsrättsförening. I ordningsreglerna står att motorfordon inte får vara på innergården eftersom alla ska kunna vara på innergården och kunna trivas där. Självklart kör jag inte min moped på innergården utan leder den till och från innergården.

Kan bostadsrättsföreningen verkligen förbjuda mig att parkera min moped på innergården när den samtidigt tillåter cyklar och barnvagnar på innergården? De upptar lika mycket yta som min parkerade moped.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga finns i Bostadsrättslagen (BL). Jag kommer att gå igenom relevanta bestämmelser nedan.

Ordningsregler måste i princip följas

I 7 kap. 9 § BL framgår skyldigheten för bostadsrättshavaren att iaktta sundhet, ordning och gott skick. Det framgår även en skyldighet att inte utsätta omgivningen för störningar. I fråga om ordningsregler framgår att "[Bostadsrättsinnehavaren] skall rätta sig efter de särskilda regler som föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar". Detta innebär att de ordningsregler som finns på plats måste respekteras och följas av bostadsrättsinnehavarna. Det förutsätter dock att reglerna inte är av rent godtycklig karaktär. De måste ha ett verkligt föreningsintresse och stå i överensstämmelse med ortens sed. Regler som berör användningen av gemensamma utrymmen som tvättstugor och innergårdar inbegrips och anses vara legitima.

Att bryta mot ordningsreglerna kan innebära att man brutit mot sin skyldighet att iaktta sundhet, ordning och gott skick. Det ska i första hand leda till en tillsägelse om att störningen ska upphöra, och därefter underrättas socialnämnden om störningen, enligt 7 kap. 9 § 2 st. BL.

Följden av att bryta mot ordningsregler är att bostadsrätten förverkas

I 7 kap. 18 § p. 5 BL framgår att nyttjanderätten till en bostadsrätt är förverkad och föreningen är således berättigade att säga upp bostadsrättshavaren(dig) till avflyttning om du bryter mot de skyldigheter som uppställs i 7 kap. 9 § BL, dvs ordningsreglerna.

I 7 kap. 19 § BL framgår en begränsning som innebär att nyttjanderätten inte ska anses förverkad, om överträdelsen var av ringa betydelse. Då gör man en objektiv bedömning av omständigheterna och drar en slutsats. En sådan sak som att parkera en moped på innergården kan vara av ringa betydelse om det bara skett en gång, men vid upprepade tillfällen blir det svårare att hävda "ringa betydelse".

I 7 kap. 20 § BL framgår också att bostadsrättsföreningen endast kan säga upp din nyttjanderätt om du låter bli att rätta dig utan dröjsmål efter en tillsägelse.

Slutligen framgår i 7 kap. 21 § BL att du inte får skiljas från din lägenhet av föreningen om du rättat dig innan de sagt upp din nyttjanderätt.

Avslutande råd och kommentarer

Som du märker är konsekvenserna långtgående. Bostadsrättsföreningen kan alltså i värsta fall säga upp din nyttjanderätt till bostadsrätten om du inte förhåller dig till ordningsreglerna. Det kommer förmodligen inte ske i första taget. Med det sagt, kräver lagen att ordningsregler i princip efterföljs av bostadsrättshavarna.

Jag skulle avslutningsvis råda dig att ta kontakt med föreningen och försöka nå en överenskommelse. Möjligtvis kan de tänka sig göra ett undantag – och i så fall aldrig ge dig en tillsägelse för din "överträdelse" – eller ändra i ordningsreglerna för att tillåta mopeder att stå på innergården.

Jag hoppas i övrigt att du fick svar på din fråga. Om du har några fler funderingar är du välkommen att skicka in en ny fråga eller skriva i kommentarsfältet.

Ha det bra!

Vänligen,

Hashim Mohammed RithaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000