Behöver jag dela min bostad och mitt företag med min make om vi skiljer oss?

2020-05-29 i Bodelning
FRÅGA
Jag är gift och har tre barn och jag har en bostadsrätt och ett företag. min fru aldrig jobbet har hon rätt att dela med dig lägenhet och företaget om vi skiljer oss. Tack .
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB).

Jag tolkar din fråga som att du undrar om din fru får del av din bostadsrätt och ditt företag om ni skiljer er. Jag utgår också ifrån att bostadsrätten du äger är er gemensamma bostad, alltså att ni bor där tillsammans.

När ett äktenskap upplöses ska en bodelning göras

Då ett äktenskap upplöses, till exempel genom äktenskapsskillnad (skilsmässa) ska en bodelning göras mellan makarna (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom makarna äger är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det spelar ingen roll vem av makarna som äger vad, är det giftorättsgods ska det ingå i bodelningen. Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord eller villkor i testamente (7 kap. 2 § ÄktB).

Detta innebär att både bostadsrätten och ditt företag ska ingå i bodelningen, om de inte är enskild egendom.

Hur går bodelningen till?

Vid bodelningen ska makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Detta gör man för att veta hur mycket egendom vardera make ska få. Vardera makes giftorättsgods ska läggas samman och sedan delas lika (11 kap. 3 § ÄktB). Innan egendomen läggs samman ska vardera make, från sitt eget giftorättsgods, avräkna så mycket som krävs för att täcka dennes skulder (11 kap. 2 § ÄktB).

När detta är gjort vet man hur mycket egendom varje make ska ha. Då ska egendomen fördelas på lotter, för att man ska veta vilken egendom varje make ska ha. Varje make har i första hand rätt att behålla sin egen egendom (11 kap. 7 § ÄktB). Detta innebär att du i första hand kan få behålla det du äger som du vill behålla, och istället kompensera din fru med annan egendom eller pengar (11 kap. 9 § ÄktB).

Makarnas gemensamma bostad

Den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad har rätt att f den i avräkning på sin lott (11 kap. 8 § ÄktB). Detta innebär att den maken som bäst behöver bostaden kan få behålla den, även om den andra maken äger den. En förutsättning för att få ta över en bostad som den andra maken äger är att det kan anses vara skäligt. Vid bedömningen av vem av makarna som bäst behöver bostaden kan man bland annat ta hänsyn till om någon av makarna får ensam vårdnad över gemensamma barn. Huruvida det skulle vara aktuellt för din make att ta över bostaden du äger kan jag tyvärr inte svara på, eftersom jag inte känner till tillräckligt mycket om er situation.

Slutsats

Allt en make äger ska alltså ingå i bodelningen, så länge det inte är enskild egendom. Om du vill hålla viss egendom utanför bodelningen, till exempel bostadsrätten eller ditt företag, kan ni skriva ett äktenskapsförord där ni anger att denna egendom ska vara din enskilda. Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt, daterat, undertecknat och registreras hos Skatteverket för att vara giltigt (7 kap. 3 § ÄktB).

Ni kan enkelt och till ett fast pris upprätta ett äktenskapsförord via vår avtalstjänst. Den hittar ni här.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma Johannesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2641)
2020-10-20 Hur mycket av bostadens värde får jag vid en separation om jag gett min sambo 90% av lägenheten i gåva?
2020-10-16 Vilken egendom ska ingå i bodelningen vid en skilsmässa?
2020-10-13 Kan ett arv ingå i en bodelning?
2020-10-11 Lösa ut partner ur bostad vid bodelning

Alla besvarade frågor (85192)