Behöver jag betala skatt på vinsten om jag säljer en fastighet jag fått i förskott på arv?

2021-09-07 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Hej, jag och min syster ska få förtida arv av vår mor, en fastighet värd 5,5 miljoner. Syster tar över fastigheten och löser ut mig med halva. Ska jag då betala reavinst? Och betala skatt för dom pengarna?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar frågan som att du och din syster ska få en fastighet värd 5,5 miljoner kronor i förskott på arv, och att ni ärver 50 procent vardera. Därefter tar din syster över fastigheten och löser ut dig för 2,75 miljoner kronor (50 procent av 5,5 miljoner kronor).

Regler om kapitalinkomster finns i inkomstskattelagen (IL).

Hur beräknas kapitalvinsten vid en fastighetsförsäljning?

När din syster löser ut dig och tar över fastigheten ses detta skattemässigt som en försäljning. Vid försäljning av fast egendom är vinsten skattepliktig. Vinsten är ersättningen för den sålda tillgången minskad med försäljningsutgifter, minskad med omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL).

Ersättningen är det belopp du säljer fastigheten för, d.v.s. köpeskillingen. Omkostnadsbeloppet är anskaffningskostnaden adderat med förbättringsutgifter (44 kap. 14 § första stycket IL).

Vad blir anskaffningsutgiften när jag fått fastigheten genom arv?

Förvärv genom arv är skattefria (8 kap. 2 § första stycket IL). Eftersom du fick fastigheten i förskott på arv, och förvärv genom arv är skattefria, inträder du som förvärvare i givarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § första stycket IL). Det innebär att du får ta över din mors omkostnadsbelopp, d.v.s. det belopp hon betalade när hon köpte fastigheten.

Eftersom du ärver 50 procent av fastigheten, och avyttrar din andel, ska kapitalvinsten beräknas utifrån förhållandena på den avyttrade delen (45 kap. 19 § första stycket IL). Det innebär i praktiken att du får använda 50 procent av din mors omkostnadsbelopp när du beräknar kapitalvinsten.

Förbättringsutgifter är förbättrande reparationer och underhåll som gjorts på fastigheten under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren. Reparationerna ska ha medfört att fastigheten är i bättre skick vid avyttringen än vid förvärvet (45 kap. 12 § IL).

Hur mycket skatt ska jag betala på vinsten?

När vinsten beräknats ska beloppet kvoteras till tjugotvå trettiondelar (45 kap. 33 § första stycket IL). Därefter betalas 30 procent statlig inkomstskatt på det kvoterade beloppet (65 kap. 7 § inkomstskattelagen). Det innebär i praktiken att skattesatsen blir 22 procent.

Sammanfattning

När du överlåter fastigheten till din syster ses det som en försäljning, vilket resulterar i att du ska betala skatt på vinsten. Kapitalvinsten är ersättningen minskad med förbättringsutgifter minskad med omkostnadsbeloppet. Du får använda 50 procent av din mors omkostnadsbelopp när du beräknar vinsten. Om några förbättrande reparationer eller underhåll gjorts under de senaste fem åren får dessa också dras av i proportion till din ägarandel. Därefter betalas 22 procent skatt på kapitalvinsten.

Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar Friedrich
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kapitalvinstskatt (379)
2021-10-19 Skatterättsliga aspekter vid överlåtelse av bostadsrätt
2021-10-03 Anskaffningsutgift (inköpspris) vid fastighetsförsäljning
2021-10-01 Hur beräknas en kapitalvinst vid husförsäljning?
2021-09-30 Skatt på vinst innan vinsten mottagits

Alla besvarade frågor (96499)