Behöver jag betala skatt om min mamma ger en del av sin bostadsrätt till mig som gåva?

2020-08-10 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Hej!Vår mamma äger en bostadsrätt och önskar nu överlåta denna på oss tre barn med 30% på var och en och då själv äga 10%. Går detta? Behöver vi barn betala någon skatt nu vid överlåtningen eller blir det först när bostadsrätten säljs?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar fråga som att du undrar vad beskattningskonsekvenserna blir om din mamma ger bostadsrätten i gåva till dig och dina syskon, så ni äger 30 % vardera och er mamma äger resterande 10 %. Regler om skattefria inkomster finns i 8 kap. inkomstskattelagen (IL). Regler om bostadsrätter finns i bostadsrättslagen (BRL).

Gåvor är skattefria

Gåvoskatten i Sverige är avskaffad sedan 2005. Gåvor är alltså skattefria (8 kap. 2 § första stycket IL). En förutsättning för att en gåva ska vara skattefri är att de civilrättsliga gåvokriterierna är uppfyllda.

Dessa tre kriterier är: att en förmögenhetsöverföring har skett (det vill säga att gåvoobjektet har ett faktiskt värde som flyttas över från gåvogivaren till gåvotagaren), att det finns en gåvoavsikt (det vill säga att givaren är medveten om att han ger bort någonting), samt att gåvan bygger på frivillighet. Mellan familjemedlemmar finns en presumtion för att det finns gåvoavsikt.

Under förutsättning att dessa tre kriterier är uppfyllda är en gåva skattefri.

Gåvobrevet måste även uppfylla de krav som gäller vid gåva av en bostadsrätt enligt BRL för att gåvan ska vara giltig, exempelvis ska gåvobrevet innehålla uppgift om den lägenhet som överlåtelsen avser (6 kap. 4 § BRL).

Bostadsrättsföreningen måste också underrättas om överlåtelsen, och du och dina syskon måste beviljas medlemsskap i bostadsrättsföreningen för att gåvan ska vara giltig (6 kap. 5 § BRL).

Vad blir beskattningskonsekvenserna när ni senare säljer bostadsrätten?

Själva gåvoöverlåtelsen aktualiserar som nämnt ovan inga beskattningskonsekvenser. Beskattning sker istället när ni avyttrar bostadsrätten. Med avyttring avses försäljning eller byte av tillgångar (44 kap. 3 § IL).

Om en kapitalvinst uppstår vid försäljningen kommer vinsten kapitalvinstbeskattas i inkomstslaget kapital (42 kap. 1 § första stycket IL). Med kapitalvinst avses en vinst vid avyttring av en tillgång (41 kap. 2 § första stycket IL). Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minus försäljningskostnader och omkostnadsbelopp (44 kap. 13 § IL).

Omkostnadsbeloppet är anskaffningsutgifter plus utgifter man haft för förbättring (44 kap. 14 § IL). Eftersom ni fått bostadsrätten i gåva av er mor får ni använda er av hennes omkostnadsbelopp vid kapitalvinstberäkningen (44 kap. 21 § första stycket IL). Ni inträder i hennes skattemässiga situation enligt en allmän skatterättslig princip, kontinuitetsprincipen, som innebär att gåvotagaren inträder gåvogivarens skattemässiga situation.

Kapitalvinsten beskattas med 30 % progressiv statlig inkomstskatt i inkomstslaget kapital (65 kap. 7 § IL).

Du kan boka tid hos en jurist på Lawline här, för hjälp att upprätta ett gåvobrev eller överlåtelseavtal.

Hoppas detta var svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss.

Med vänliga hälsningar

Oscar Friedrich
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kapitalvinstskatt (348)
2021-01-20 Beskattning av lån mellan privatpersoner
2021-01-19 När beskattas kapitalvinster?
2021-01-15 Beskattning av aktier som gåva
2021-01-15 Beskattning av kapitalvinst och arvsskatt

Alla besvarade frågor (88291)