Behöver jag betala skatt i Sverige?

2016-11-12 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Hej!År 1994 fick jag lägenhet i gåva av min far i Ryssland,men han bodde där ändå tills han gick bort 2012. Nu funderar jag att sälja lägenheten. Jag är bosatt i Sverige. Jag undrar om jag behöver betala skatt i Sverige vid försäljning av min gåva. Med vänlig hälsning
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

När det gäller gränsöverskridande transaktioner så måste man först titta på vad respektive lands nationella lagstiftning säger om beskattningen. Om det uppstår en dubbelbeskattningssituation så att båda länderna vill beskatta samma inkomst så får man gå till skatteavtalen som är folkrättsliga avtal som stater sluter med varandra och se om dubbelbeskattningen kan undanröjas.

Man måste känna till vad den ryska lagstiftningen säger kring transaktionen som du anger för att kunna besvara hur beskattningen blir fullt ut. Dessutom behöver man läsa det svensk-ryska respektive skatteavtalet.

Vad gäller lägenheten så är det av betydelse om det är en bostadsrätt eller ägarlägenhet eftersom dessa typer av lägenheter beskattas på olika sätt. Det är också av betydelse var fastigheten är belägen. Om fastigheten är belägen i Ryssland så antar jag att Ryssland kommer vilja beskatta försäljningen, men man kan inte veta utan att ha undersökt den ryska lagstiftningen. Om det däremot är en svensk fastighet så kommer du att få ta över dina föräldrarnas anskaffningsvärde och beräkna kapitalvinst på detta. Oavsett om fastigheten är belägen i Ryssland eller i Sverige så kommer Sverige att beskatta inkomsten från försäljningen under förutsättning att säljaren (du) är bosatt i Sverige. Om det uppstår dubbelbeskattning får man kolla i svensk-ryska skatteavtalet och se om dubbelbeskattningen kan undanröjas.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Marie Gergy
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hej,Marie! Tack för svaret. Lägenheten är en gåva och den är i Ryssland. Som jag vet i Sverige betalar man inte skatt för en gåva. Varför ska man betala skatt i så fall? Sedan fick jag veta att om man anlitar mäklarfirma i Ryssland betalar man inte skatt för försäljning av lägenhet i Sverige. Stämmer det eller ej? Med vänlig hälsning Elena
2016-11-13 17:00
Hej! Enligt den svenska nationella lagen är du förmodligen obegränsat skattskyldig i Sverige. Det innebär att du ska betala skatt på alla dina inkomster inom och utom landet. Dvs. även inkomster från en fastighetsförsäljning i Ryssland. Skatteavtalet som Sverige har med Ryssland, dvs. hur Sverige och Ryssland sedan delar upp rätten att beskatta fastigheter, kan du titta på i lugn och ro. Du hittar all reglering avseende Ryssland på den här länken om du bläddrar ner till "R". Om du har ytterligare frågor är du välkommen att ställa dina frågor till Lawline. http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/15311.html?date=2014-01-01&q=F%C3%B6rordning+1998+318+om+till%C3%A4mpning+av+ett+avtalen+Sverige+och+Ryssland+om+%C3%B6msesidigt+bist%C3%A5nd Mvh Marie Gergy
2016-11-14 13:26
Kommentera
Relaterat innehåll