Behöver jag betala min motparts rättegångskostnader i vårdnadstvist?

2021-05-18 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Jag har gått igenom rättegång mot min ex, där hon krävde att få 100% vårdnad av vår gemensamma barn.Jag gick med på det och trodde att målet var avslutad, men idag fick jag ett brev som bl.a. var om at jag ska stå för kostnaden för min ex advokat (arbete + mervärdesskatt). Det var inte ett ord sagt om detta tidigare, behöver jag alltså betala summan eller finns det något annat väg att gå?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En vårdnadstvist är ett tvistemål. Huvudregeln i vårdnadsmål är att vardera part står för sina egna rättegångskostnader, där advokatkostnader och deras arvode inbegrips, se 6 kap. 22 § FB. Som huvudregel gäller alltså att du står för dina egna rättegångskostnader, och din före detta står för sina rättegångskostnader. Du behöver alltså inte betala ditt ex advokatkostnader, det måste din före detta stå för själv.

I 2st. I samma paragraf stadgas dock att under vissa förutsättningar, som regleras i 18 kap. 3 och 6 §§ RB, kan en part vara tvungen att helt eller delvis ersätta den andra partens rättegångskostnader. Detta ifall en rättegång har startat å dina vägnar utan att din motpart fått föra förlikningsförhandlingar eller i övrigt ta ställning till dina krav. Också ifall du på ett vårdslöst sätt vållat kostnader för din motpart.

Utifrån vad som framkommit av din undran bör du inte betala din motparts rättegångskostnader.

Med vänliga hälsningar!

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (844)
2021-06-17 Fullmakt om vårdnad av barn
2021-06-07 Kan en förälder att hindra den andra föräldern från att träffa en ny partner och presentera hen inför barnet?
2021-06-04 Kan jag flytta trots gemensam vårdnad?
2021-05-31 Barnets boende efter en skilsmässa

Alla besvarade frågor (93215)