Behöver jag betala cykeln som min häst hade sönder?

Hej! Här om veckan skedde en incident där min häst var inblandad. Jag stod i stallet och hade precis ryktat klart och skulle precis ta av min hästs grimma och låta henne gå in i sin box där hennes mat väntade. När jag knäppte loss grimman hann jag knappt reagera innan hon fått syn på ett barn som stod ute på vägen och ropade hennes namn, gjorde oväsen med sin cykel samt uppträdde på ett sätt som verkade triggande mot min häst. Min häst sprang givetvis ut och reagerade på barnets triggande och blev rädd. Min häst stegrade sig framför barnet som genast slutade agera triggande. Barnet blev istället rädd för min häst och när jag äntligen fick tag på min häst hade barnet fått sin cykel förstörd eftersom min häst råkat sparka ner den i diket när hon drabbades av panik. Är jag skyldig att betala cykeln trots att barnet triggade min häst eller vad gäller? Hoppas du kan hjälpa till! Med vänlig hälsning stressad och chockad hästägare.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som jag förstår det undrar du ifall du behöver ersätta barnets cykel som din häst hade sönder efter att barnet retat upp din häst. Jag kommer först förklara vad som gäller generellt för att man ska bli ersättningsskyldig gentemot någon annan och sedan hur det påverkar din situation.

För ersättningsskyldighet krävs vårdslöshet hos den som orsakat skadan

Den som genom vårdslöshet orsakar en skada ska ersätta skadan (skadeståndslagen 2 kap. 1 §). För att avgöra om en handling är vårdslös ser man till vilka risker som kan vara förenade med handlingen och storleken hos dessa risker, de eventuella skadornas storlek, vilka alternativa handlingssätt som fanns att tillgå för att undvika riskerna och möjlighet för personen i fråga att inse dessa uppräknade faktorer. Sammanfattningsvis utgår bedömningen från en förnuftig och rimligt riskmedveten person och hur den hade agerat i samma situation. Om man har gjort annorlunda än denna påhittade måttstock har man agerat vårdslöst.

Det krävs också ett tillräckligt orsakssamband mellan vårdslösheten och skadan

Förutom vårdslöshet krävs det ett tillräckligt orsakssamband mellan det vårdslösa agerandet och skadan för att man ska bli skadeståndsansvarig. Det brukar uttryckas som att det föreligger adekvat kausalitet eller att faran i det vårdslösa agerandet har förverkligats. Enklare uttryckt kan man säga att personens agerande ska vara vårdslöst just eftersom det kunnat leda till vad som sedan hände. Syftet med det här kravet är att skadeståndsansvar för vårdslöst agerande inte ska sträcka sig så långt att det omfattar händelseförlopp som inte rimligen kunde förutses.

Har du varit vårdslös?

Riskens storlek

Din handling som möjligtvis kan vara vårdslös i den här situationen består av att du knäppt loss hästens grimma för att leda den in i boxen. En risk förenad med att knäppa upp hästens grimma är att hästen kan dra iväg och ha sönder något. Den risken får generellt sett ses som ganska liten men blir såklart mycket större när ett barn i närheten provocerar hästen. Om det är så att barn ofta rör sig runtomkring stallet kommer risken med att ha hästen ”lös” ses som klart större eftersom barn är oberäkneliga och inte alltid begriper hur man beter sig kring djur. 

Skadornas eventuella storlek

Storleken på den eventuella skadan är stor sett till att hästen lika gärna hade kunnat skada barnet och personskada är allvarligt. Nu hände inte det men det påverkar oavsett bedömningen om ditt beteende varit vårdslöst eftersom det var en risk förenat med ditt handlande.

Hade du kunnat förebygga riskerna?

Vid något tillfälle är du naturligtvis tvungen att knäppa upp hästens grimma för att den ska kunna ta sig in i sin box. Det hade inte kunnat undvikas men det finns saker du hade kunnat göra för att minska riskerna förenade med handlingen. Du hade kunnat kontrollera läget innan för att se så det inte fanns några störningsmoment som hästen kunde reagera på. Ett annat alternativ kanske är att ha kvar någon anordning för att hålla i hästen. Jag är ingen expert på hästar men det är ungefär såhär en domstol hade resonerat för att fastställa skadeståndsansvar eller inte.

Hade du möjlighet att inse dessa risker och agera på ett annat sätt?

Du hade som jag förstår det hästen lös under en väldigt kort stund och allting hände väldigt fort. Av den anledningen lutar jag åt att du inte kunde inse riskerna och du har agerat som en förnuftig och riskmedveten person, i sådana fall är ditt agerande inte vårdslöst och du kan inte bli skadeståndsskyldig. Den bedömningen blir däremot annorlunda om det är så att barn ofta rör sig omkring stallet. Under sådana förutsättningar ligger det närmre till hands att anse att du borde gjort mer för att förebygga riskerna, t.ex. genom att kolla läget innan du lossade grimman. Då kan det hända att du anses vårdslös och då kommer du förmodligen bli skadeståndsskyldig sett till att orsakssambandet mellan din handling och skadan är näraliggande och tydligt (skadeståndslagen 5 kap. 7 §).

Barnet har också varit vårdslöst

Barnets agerande kommer med all säkerhet anses vårdslöst och därför kommer barnet anses medvållande till skadan på cykeln. Ni får då ”dela” på skadan och du blir bara ersättningsskyldig för halva cykeln (skadeståndslagen 6 kap. 1 §).

Sammanfattning

Den handling som är relevant i den här situationen och eventuellt kan leda till ett skadeståndsansvar för din del är att du tagit av hästens grimma och därmed inte haft möjlighet att kontrollera hästen. Frågan om du varit vårdslös och därmed skadeståndsskyldig avgörs utifrån storleken på de risker som varit förenade med ditt handlande, storleken på skadan som riskerna kunnat leda till, vad du kunnat göra för att undvika eller minska dessa risker samt din möjlighet att inse detta. 

Min bedömning är att du kommer anses vårdslös om människor och särskilt barn typiskt sett rör sig omkring stallet eftersom riskerna då varit tillräckligt stora för att anse att du borde vidtagit åtgärder för att minska dessa. Då blir du skyldig att betala skadestånd för cykeln. Ifall risken för att obehöriga personer befinner sig runt stallet är liten kommer du förmodligen inte anses vara vårdslös i ditt agerande och därmed inte skadeståndsskyldig.

Om du blir skadeståndsskyldig kan du få betala ersättning för halva cykelns värde eftersom barnet har varit medvållande till skadan. Ni delar alltså på ansvaret i det fallet. Några andra konsekvenser behöver du inte oroa dig för.

Jag hoppas du fått svar på dina frågor!

Vänliga Hälsningar,

Aron BergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”