Behöver jag betala amorteringar och räntor för ett hus som min sambo äger?

FRÅGA
Hej! Jag undrar om jag ska betala amortering och räntor på huslån som min sambo äger? Jag var med under tiden som det byggdes och flyttade in strax efter att det var klart men jag äger alltså inget. Detta är svårt att diskutera och vi har lite delade meningar om frågan (vilket nog inte är ovanligt). Jag är med och betalar övriga löpande utgifter men ingenting för förbättringar på huset. Blir det någon skillnad om man har olika ekonomiska förutsättningar? Jag tjänar mindre än vad han gör. Idag betalar vi i stort sett 50/50.
SVAR

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Vid följdfrågor är du välkommen att publicera en kommentar, alternativt mejla marcus.backstrom@hotmail.com.

Egentligen handlar din fråga inte särskilt mycket om juridik. I mina ögon rör det sig främst om subjektiva funderingar kring vad som är rätt och riktigt i en parrelation. Svaret ska således inte tolkas som en presentation av tvingande regler, för några sådana finns helt enkelt inte. Betrakta istället svaret som en återspegling av mina personliga uppfattningar.

Först och främst tycker jag att det vore helt orimligt om du betalade hälften av amorteringarna för ett hus som din sambo till fullo äger. Det blir i praktiken en löpande gåva till honom, eftersom det är pengar som går rakt ner i hans ficka vid en framtida försäljning. Ett sådant arrangemang hade jag själv aldrig gått med på – det skulle vara rätt och slätt orättvist.

Gällande räntorna på lånen finns det, återigen enligt mig, anledning att resonera annorlunda. Räntorna kan ju, precis som t.ex. el och vatten, ses som en nödvändig löpande kostnad för att överhuvudtaget kunna bo i huset. Att dela lika på den delen tycker jag därmed är rättvist. Kom dock ihåg att det råder en 30-procentig avdragsrätt på räntor upp till 100 000 kr/år. Givet att du bidrar till räntebetalningarna ska du alltså, för att inte betala mer än din sambo i slutändan, få tillbaka 30 procent av honom (pengar som han erhåller i form av skatteåterbäring).

Rörande era skilda inkomster kan man naturligtvis argumentera för att utgifterna borde stå i proportion till inkomsterna. Om jag tjänade t.ex. 20 procent mer än min sambo skulle jag nog tycka att det vore rimligt att jag också betalade 1/5 mer av våra gemensamma utgifter. Men det är helt och hållet en fråga om tycke och smak (lite krasst kan man ju säga att det inte är din sambos fel att du tjänar mindre än honom).

Avslutningsvis kan det vara värt att notera att du, under förutsättning att ni inte har ett samboavtal, kan ha rätt till hälften av huset om ni skulle välja att separera. Detta följer av sambolagen, vilket du är välkommen att ställa frågor om i framtiden.

Med vänlig hälsning,

Marcus Bäckström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2996)
2021-09-16 Ingår pengar i en sambodelning?
2021-09-15 Kan man jämka ett föravtal i en samborelation?
2021-09-12 Vad händer med hyresrätten om vi går isär?
2021-09-12 Tvinga ex sambo att sälja bostad efter tre år?

Alla besvarade frågor (95665)