Behöver jag ansöka om tillstånd för min konsert?

Hej! Jag vill organisera en konsert i en butikslokal. Det finns inget serveringstillstånd. Inför konserten säljs biljetter. Endast förköp gäller och vid ankomst måste gäster finnas på en lista för att komma in. På plats säljs mat och icke-alkoholhaltiga drycker. Får jag tillåta gäster att ta med och dricka egen alkohol? Behöver jag ansöka om danstillstånd? Tack!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Din fråga innehåller funderingar gällande om ni behöver tillstånd för arrangemanget samt om det behövs tillstånd för servering av alkohol trots att gästerna tar med sig sin egen alkoholhaltiga dryck. Jag kommer att redogöra för de olika funderingarna under rubrikerna nedan. 

Det krävs tillstånd för allmänna tillställningar

Vid tillställningar på offentlig plats krävs ofta tillstånd. En konsert är en allmän sammankomst vilket följer av 2 kap 1 § 1 st 4 p ordningslagen. Eftersom biljetterna säljs till allmänheten har allmänheten tillträde till den, 2 kap 1 § andra stycket ordningslagen. Allmänna sammankomster får inte utan tillstånd anordnas på offentliga platser, 2 kap 4 § första stycket ordningslagen. En butikslokal är en offentlig plats. Ditt arrangemang kräver alltså tillstånd från polisen, 2 kap 6 § ordningslagen. Ansökan ska göras skriftligen i god tid, om möjligt senast en vecka före tillställningen, 2 kap 6 § andra stycket ordningslagen. Här kan du ansöka om tillstånd för sådant musikevenemang. 

Du behöver inte ansöka om alkoholtillstånd

Normalt krävs tillstånd från kommunen vid servering av alkohol under allmänna sammankomster, 8 kap 1 § alkohollagen samt 2 kap 18 § ordningslagen. Med servering avses dock att man säljer alkohol som dricks på plats, 1 kap 11 § andra stycket alkohollagen. Eftersom gästerna ska ta med sin egna alkoholhaltiga dryck innebär det att ingen servering sker i alkohollagens mening då det inte är fråga om någon försäljning. Därför behöver du inte ansöka om något serveringstillstånd.

Hoppas att ni får en trevlig tillställning! Om du har fler frågor är du varmt välkommen att boka tid med någon av våra duktiga jurister. Det kan du göra här.

Vänligen, 

Anna FalkRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”