Behöver jag ansöka om besittningsskydd?

2017-06-26 i Hyresrätt
FRÅGA
Var söker jag ett besittningsskydd på papper någonstans?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom att du i din fråga inte har preciserat vad du avser med besittningsskydd, har jag i mitt svar bara utgått från att du funderar över besittningsskyddets innebörd och uppkomst gällande hyra av bostadslägenhet.

Till att börja med regleras frågor om hyra i jordabalken (JB).

Besittningsskydd innebär att hyresgästen har en skyddsvärd ställning gentemot sin hyresvärd och på så sätt får hyresvärden enbart säga upp sin hyresgäst utifrån vissa i lag bestämda regler och som följd av andra omständigheter, exempelvis när:
* huset ska rivas eller byggas om i stor omfattning,
* hyresgästen inte har betalat hyran eller betalat hyran för sent,
* hyresgästen har stört sina grannar eller
* hyresgästen i annat fall och i hög grad har åsidosatt sina avtalsförpliktelser.
Hyresgästen ska dock få möjlighet att korrigera felet.
(12 kap. 45 §, 45 a § och 46 § JB).

Som huvudregel gäller ett direkt besittningsskydd för hyresgästen från och med uthyrningens första dag. Det direkta besittningsskyddet gäller för hyresgästen som hyr en lägenhet direkt av den som äger fastigheten (dvs. förstahandsuthyrning).
En andrahandshyresgäst som hyr en hyreslägenhet får besittningsskydd först när andrahandsupplåtelsen har varat längre än två år i följd.
En inneboende får aldrig besittningsskydd.
(12 kap. 45 § och 45 a § JB).

Besittningsskyddet fungerar alltså som en social skyddsaspekt och är något som följer med hyresgästens faktiska rätt att hyra enligt det enskilda hyresavtalet. Hyresgästen ska inte kunna bli av med sin bostad hur som helst. Av den anledningen uppstår besittningsskyddet och får verkan utan att det nödvändigtvis framkommer skriftligt på papper. Skyddet bara existerar med stöd i lag och kan eller behöver därför inte sökas eller utfärdas på ett specifikt ”papper”.

Vill du läsa mer om hyresgästens besittningsskydd, rekommenderar jag dig att besöka hyresnämndens webbplats.

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Har du fortsatta funderingar, är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Linn Östman
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2017)
2021-07-29 Ansvarar hyresvärden för att sätta upp namn på postlådan?
2021-07-29 Hyresvärds betalningskrav
2021-07-28 Andrahandsuthyrning vid studier på annan ort
2021-07-28 Uppsägning av hyresavtal innan tillträde.Uppsägning av hyresavtal innan tillträde.

Alla besvarade frågor (94363)