FrågaPROCESSRÄTTDomstol15/10/2021

Behöver jag anlita en advokat för att stämma någon?

Hej!

Jag köpte en bil på en bilfirma i juni 2020 och noterade samma dag ett antal fel. Kontaktade säljaren redan under den 60 mil långa hemresan från firman. Säljaren var då tillmötesgående och lovade att felen skulle åtgärdas och bad mig lämna in bilen på min hemort för felsökning. Detta gjordes men säljaren vägrade nu att betala för felsökningen och alla reparationer. Han slutade också att svara både mig och senare även ARN som ställde frågor till honom. ARN har nu, efter drygt ett år dömt till min fördel och säger att jag ska ersättas med 56978kr. Jag har mailat och skickat sms med uppmaning till honom att höra av sig, men utan svar. Jag har rättsskydd i min försäkring. Kan jag stämma honom själv, eller bör jag ha advokat?

Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Faktumet att ARN har gett dig rätt i frågan talar för din sak, men ARN:s rekommendationer är inte bindande, vilket gör att företagen inte har någon skyldighet att följa rekommendationerna.

Tvistemålsprocessen består av två parter, käranden (den som ansöker om stämning), och svaranden (motparten). Om du väljer att stämma bilförsäljaren själv, behöver du skicka in en stämningsansökan till domstolen. I stämningsansökan ska du ange vad du yrkar, d.v.s. din begäran, exempelvis "Käranden yrkar att domstolen förpliktigar Svaranden att till Käranden utge 56 978 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen".

Du behöver också ange grunden för din talan, vilket innebär att du ska förklara varför du rättsligt sett har rätt till det som yrkas. Du bör också ange relevanta sakomständigheter, vilket exempelvis kan vara en beskrivning av händelseförloppet, eller en bakgrund till tvisten.

Vidare bör du bifoga eventuell bevisning som styrker dina påståenden. Bevisningen kan vara både muntlig och skriftlig. Ett exempel på muntlig bevisning är ett vittne som styrker ett visst händelseförlopp. Exempel på skriftlig bevisning är kvitton, fotografier, och fakturor som exempelvis styrker en viss kostnad eller en viss skada.

Utgångspunkten inom processrätten är att den som påstår något har bevisbördan för påståendet, vilket innebär att du måste kunna bevisa för domstolen att bilen var felaktig redan vid köpet. ARN:s rekommendation talar för att så var fallet. Du kan ladda ner en blankett för ansökan om stämning via Sverige domstolars hemsida här.

Rekommendation:

Det enkla svaret på din fråga är att du kan stämma bilförsäljaren själv. Jag rekommenderar dig dock att först kontakta ditt försäkringsbolag och undersöka vad rättsskyddet i försäkringen omfattar. Jag rekommenderar också att du anlitar ett juridiskt ombud som kan företräda dig i processen, eftersom det kan vara svårt att skriva en korrekt stämningsansökan på egen hand. Det finns dock inget krav på att du måste anlita ett juridiskt ombud, men det kommer underlätta processen för dig.

Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar FriedrichRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo