Behöver gåvogivaren betala skatt vid en gåva av fastighet?

2019-07-31 i Fastighetsskatt
FRÅGA
Hej. Jag skall stycka av en bit av min tomt och hade tänkt ge den som en gåva till min dotter och hennes sambo. Får jag någon skatt på detta? Räknas gåvobrev samma som köpebrev i detta läget?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Beskattning förutsätter en transaktion där du som överlåter fastigheten får något tillbaka (en motprestation). Eftersom det är fråga om en gåva så får du inte någon motprestation och gåvan är därför inte skattepliktig. När det gäller fastigheter så kan du även få ut en ersättning upp till fastighetens taxeringsvärde utan att du som gåvogivare får några skattemässiga konsekvenser. Om gåvan sker mot betalning som är lika stor eller större än taxeringsvärdet så räknas överlåtelsen däremot som ett köp, och du får då betala skatt.

Du behöver alltså inte betala någon skatt vid gåvan. Du kan till och med begära ersättning utan att behöva betala skatt, så länge denna understiger taxeringsvärdet för delen av fastigheten.

Vänligen,

Daniel Karl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighetsskatt (108)
2020-05-26 Betalar dödsbon flyttskatt?
2020-01-22 Okänd kostnad för förbättringsarbeten innan år 1968
2019-11-14 Hur påverkas en markägare av att arrendatorn ska betala fastighetsavgift retroaktivt?
2019-11-06 Hur ska vi överlåta fastigheten?

Alla besvarade frågor (80290)