Behöver ett testamente undertecknas på samtliga sidor?

2020-03-09 i Testamente
FRÅGA
Hej, Om ett testamentet består av flera sidor, ska då de som bevittnar testamentet skriva sitt namn/signatur på samtliga sidor eller räcker det med den sista?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om testamenten och vad som krävs för att ett testamente ska vara giltigt finns i ärvdabalken (ÄB).

Formkraven för ett testamente måste vara uppfyllda

För att ett testamente ska vara giltigt krävs att det är skriftligt och att det är undertecknat av den som testamentet gäller (dvs. "testatorn"). Precis som du skriver krävs det också att testamentet har bevittnats av två personer. Vittnena måste närvara samtidigt och de måste båda skriva under med sina namnteckningar (10 kap. 1 § ÄB). Om formkraven inte är uppfyllda blir testamentet ogiltigt (13 kap. 1 § ÄB).

Det finns inget krav på att underskrifter ska finnas på alla sidor

Det krav som finns är alltså att testamentet i sin helhet ska undertecknas av testatorn och vittnena. Det sägs däremot ingenting i lagen om att det måste finnas underskrifter på alla sidor om testamentet är längre än en sida.

För att säkerställa att testamentet i framtiden tolkas som en enda enhetlig handling kan det dock ändå vara bra att både testatorn och vittnena skriver under på alla sidor. Ett alternativ till detta är att sidnumrera testamentet för att visa att det är sammanhängande, och sedan enbart underteckna den sista sidan. Även om detta inte görs kommer testamentet med största sannolikhet ändå att vara giltigt. Det är alltså främst ur bevissynpunkt som det är viktigt att det framgår att underskrifterna gäller för hela testamentet.

För att sammanfatta krävs det med andra ord inte att alla sidor undertecknas, utan det räcker med den sista. För att inte riskera att testamentet blir ogiltigt eller tolkas på fel sätt kan det dock ändå vara bra att underteckna alla sidor, eller på något annat sätt visa att underskrifterna gäller testamentets alla sidor.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna Olander
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2607)
2020-09-28 Hur kan jag ta över min mormors hus när hon går bort?
2020-09-26 Full äganderätt och fri förfoganderätt
2020-09-26 Kan barnbarnet ta över huset?
2020-09-25 Förvaring av testamente

Alla besvarade frågor (84484)