Behöver ett testamente registreras för att bli giltigt?

Hej. Jag undrar om ett testamente vi hittat hos min far är gällande. Den är inte registrerad någonstans. Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett testamente behöver inte registreras

För att ett testamente ska bli giltigt krävs ingen registrering hos myndighet. Det viktiga är att testamentet förvaras på en trygg plats, så att det inte kommer i orätta händer. En sådan trygg plats hade exempelvis kunnat vara ett bankfack. 

Det finns däremot andra regler kring testamentets giltighet

Ett testamente är ett så kallat formalavtal, vilket betyder att det finns vissa krav på hur det ska upprättas. Regler kring hur ett testamente ska upprättas finns i ärvdabalkens 10 kap. Testamentet ska upprättas skriftligen och undertecknas av testator (10 kap 1 § ÄB). Testator är den som ska testamentera bort egendom. Upprättandet ska bevittnas av två personer, som också ska underteckna handlingen med sina namn. Vittnena ska närvara samtidigt som testator undertecknar handlingen och ska förstå att det är ett testamente de bevittnar, även om dess innehåll kan vara okänt. (10 kap 1 § ÄB). 

Det finns krav på vilka som får bevittna testamenten. För det första måste personen vara över 15 år gammal. För det andra får personen inte vara släkt med testator eller den som får egendom testamenterad till sig. (10 kap 4 § ÄB). 

Är testamentet giltigt?

Testamentet är giltigt om det är undertecknat av din far och bevittnat av två vittnen som uppfyller kraven för testamentsvittnen.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Anna FalkRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”