Behöver ett gemensamt kontos tas vid i bouppteckning?

2019-01-26 i Bodelning
FRÅGA
Om man har konto tillsammans 50/50 och den ena avlider. Har den kvarvarande rätt att ta ut alla pengar. Utan att dödsboet kan göra nånting.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det som krävs för att den efterlevande ska kunna undanhålla samtliga ekonomiska medel från dödsboet är att pengarna är den efterlevandes enskilda egendom. Ni nämner att kontot ägs 50/50, det innebär att åtminstone hälften inte är den efterlevandes enskilda egendom. Det finns även en möjlighet att den efterlevandes halva är giftorättsgods, vilket isåfall gör att samtliga ekonomiska medel på det gemensamma kontot ska tas med i bouppteckningen.

En bouppteckning ska göras inom tre månader från dödsfallet och lämnas in till Skatteverket inom en månad efter upprättandet (20 kap. 1 § ärvdabalken). Innan arvsskiftet måste man göra en bodelning. I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå. En makes egendom är giftorättsgods i den mån det inte är enskild egendom (7 kap. 1-2 § och 10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Enskild egendom är (enligt 7 kap 2 § äktenskapsbalken) :

-Egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild

-Egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med ett villkor om att egendomen ska vara mottagarens enskilda

-Egendom som en make har erhållit genom testamente med ett villkor om att den ska vara mottagarens enskilda

-Egendom som en make har ärvt och som enligt arvlåtarens testamente ska vara mottagarens enskilda

-Egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda

-Det som har trätt i stället för egendom som avses i 1-5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.

Om ekonomiska medel på kontot inte utgör den efterlevandes enskilda egendom enligt någon av ovan nämnda punkter är pengarna giftorättsgods och ska ingå vid en bouppteckning.

Med vänliga hälsningar


Joakim Synnergren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2186)
2019-05-20 Hur sker fördelningen av privat pensionssparande vid en bodelning enligt 10 kap. 3 § äktenskapsbalken?
2019-05-19 Vad händer med gemensam skuld vid skilsmässa?
2019-05-15 Eget bodelningsdokument
2019-05-13 Kan gåvobrevet skrivas i efterhand?

Alla besvarade frågor (69223)