Behöver en god man en fullmakt?

FRÅGA
Hej Är god man åt en 76 årig man sedan 11 år Har i dagarna stöt på ett problem med företaget XX, Tog kontakt med XX för att göra upp om hur jag ville att faktureringen skulle göras till mej XX säger att dom behöver en fullmakt från min huvudman för att överhuvudtaget prata med mig skickade då in mitt godman förordnande XX bank fortsatte dock att hävda att dom behövde en fullmakt enl deras banksekretessregler. Min fråga är nu Är inte mitt förordnande som god man i sej en slags fullmakt, Har aldrig tidigare stött på detta problem mot någon bank el kreditinstitut, Avbetalningen till XX avser inköp av en rullator för huvudmannens räkning
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag har i din fråga anonymiserat företagets namn till "XX".

Regler om en god mans uppdrag finner vi i Föräldrabalken (FB).

Vad ingår i en god mans uppdrag?

Av ett godmansförordnande framgår vad du som god man får göra inom ramen för ditt uppdrag, det vill säga vilka rättshandlingar du får ingå för din huvudmans räkning. Med rättshandling avses att exempelvis ingå ett avtal om köp, avtal om avbetalning eller liknande. Med andra ord är det något som har en rättslig betydelse för huvudmannen.

Som god man ska du förvalta din huvudmans egendom, bevaka dennes rätt samt sörja för dennes person. Eftersom allt detta framgår av förordnandet, kan ett sådant godmansförordnande, precis som du säger, betraktas som ett alternativ till fullmakt.

Ibland har man av olika anledningar inte möjlighet att skriva en fullmakt, på grund av exempelvis sjukdom. Vid sådana situationer kan man få en god man utsedd. Även detta styrker att en god man per automatik betraktas som fullmäktig om man kan uppvisa sitt godmansförordnande.

Varför kräver företaget en fullmakt?

Jag förstår alltså att du tycker att det är konstigt att företaget bad om en separat fullmakt från din huvudman. Det kan däremot finnas en anledning till varför de gör det. En god man behöver som huvudregel inhämta ett samtycke från sin huvudman för att ingå avtal för dennes räkning. Bara för att man får en god man utsedd, betyder det inte att den gode mannen får ingå avtal utan att huvudmannen samtycker till det (till skillnad från då man får en förvaltare tillförordnad).

Det är enbart rättshandlingar som behöver ingås för den "dagliga hushållningen", där man utgår ifrån att ett samtycke från huvudmannen redan finns (FB 11 kap. 5 §).

Med andra ord kan det vara så att företaget är osäkra på om avbetalningen på rullatorn är något som faller inom ramen för just den dagliga hushållningen. Kanske beror detta på att avbetalningsbeloppet är relativt högt, och det gör det oklart för företaget om de ska inhämta ett samtycke från huvudmannen eller inte.

Min rekommendation

Om din huvudman har möjlighet att skriva en fullmakt, där han berättigar dig till att företräda honom i ärendet, rekommenderar jag att din huvudman i så fall gör det. Detta gör det tydligt för företaget att du faktiskt har behörighet att företräda din huvudman gällande just denna avbetalning. Det är också en trygghet för dig som god man att få ett sådant godkännande uttryckligen och skriftligt. Ingår du ett avtal för din huvudmans räkning utan att ha hans godkännande, kommer avtalet inte att vara bindande för honom, utan det är då du som god man som blir bunden om tredje man (företaget i fråga) var i god tro (FB 11 kap. 6 §). Det är alltså en trygghet för alla inblandade parter att en fullmakt skrivs i det här fallet.

Om du har fler frågor kring innebörden av ditt godmansförordnande kan du alltid vända dig till kommunen där du är anställd som god man och be dem om hjälp.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Önskar en trevlig kväll.

Vänliga hälsningar,

Viktoria Wnuk
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (343)
2019-03-31 Hur får en god man agera utan uttryckligt samtycke?
2019-03-31 Hur långt sträcker sig behörigheten i 17 kap. 2 § FB?
2019-03-31 Har en person som är ställd under förvaltarskap själv rätt att använda ett skadestånd som kommer tilldelas till personen?
2019-03-31 Godman och huvudmannens närstående

Alla besvarade frågor (67937)