​Behöver det ske en bodelning och ett arvskifte vid makes dödsfall?

2021-05-09 i Arvsskifte
FRÅGA
Min make har 2 barn och jag har 2. Vi har inga gemensamma.Jag undrar jag vad som sker vid hans dödsfall.Vi har bestämt att det ska vara en direktkremering utan cermoni, sedan asklund/minneslund. Vi har testamente där hans barn får ta beslut om att avstå från sin del tills jag dör, då dom även ärver mig. Eller ta ut sin laglott nu och sedan inte få mera. Jag står även som arvstagare . Vi äger 50% var av en bostadsrätt ingen förmögenhet finnsVi behöver göra en bodelning förstår jag, men räcker det med en sådan eller ska det ske arvsskifte.Detta är en djungel för mig så jag vore tacksam för ett svar. Hur ska jag gå till väga?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du och din make har upprättat ett testamente som avser hur hans kvarlåtenskap ska fördelas. Jag tänkte kort förklara hur det praktiskt går till vid en fördelning efter ett dödsfall.

Bodelning. När ett äktenskap upplöses så ska de makarnas fördelning av tillgångarna fördelas mellan makarna genom en bodelning. (9 kap. 1 § ÄktB). Ett äktenskap upplöses antingen genom skilsmässa eller att en av makarna avlider (1 kap. 5 § ÄktB). Det betyder alltså att en bodelning måste göras efter att en av makarna avlider. Den avlidne makens del av bodelningen blir då dennes kvarlåtenskap, alltså det som ska fördelas i arvsskiftet.

Arvskifte. Arvskifte förrättas av arvtagare och universella testamentstagare och om den avlidne var gift så ska en bodelning först upprättas, enligt bla det som står ovan, (23 kap. 1 § ÄB). Det är alltså endast den egendom som din make har efter er bodelning som blir föremål för arvskifte enligt det testamente ni har upprättat ovan.

Vad betyder det här för dig. Du måste först genomföra en bodelning innan du kan genomföra arvskiftet. Om vi antar att du kommer ärva allt för att hans barn avsäger sig sin arvsrätt och istället ärver det i efterarv efter dig så kommer hela er förmögenhet tillfalla dig. Anledningen till att man först måste göra en bodelning är det egentligen är två skilda ordningar. Hans arvingar har endast rätt till hans kvarlåtenskap det är därför viktigt att skilja hans kvarlåtenskap från er totala förmögenhet. Då du har rätt till hälften av denna förmögenhet genom bodelning oavsett om du har rätt till arv senare eller inte.

För att kort sammanfatta råder jag dig att alltså först genomföra en bodelning för att sedan genomföra arvskifte.

Hoppas detta hjälpte dig och i vart fall klargjorde i någon grad!

Vänligen,

Adam Stannervik
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (677)
2021-11-15 Vem eller vilka ärver efter en avliden?
2021-11-03 Kan min partners barn ärva av mig om vi gifter oss?
2021-11-02 Hur lång tid tar det att skifta ett dödsbo?
2021-10-31 Vad händer med ett osignerat testamente?

Alla besvarade frågor (97361)