Behöver beslut att avslå ansökan om återställande av försutten tid motiveras?

2020-11-27 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Fråga om rättens motiveringsskyldighet. Det står i 30 § andra stycket förvaltningsprocesslagen att av beslutet ska framgå "de skäl" som bestämt utgången. Jag undrar om motiveringsskyldigheten omfattar beslut att avslå en ansökan om återställande av försutten tid enligt 37 c § ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av förvaltningsprocesslagen framgår, precis som du skriver, att beslutet ska innehålla de skäl som har bestämt utgången. Någon närmare beskrivning av motiveringsskyldigheten framgår inte av lagen. Det är därmed inte möjligt att direkt ur lagtexten få svar på om motiveringsskyldigheten gäller för beslut att avslå en ansökan om återställande av försutten tid.

I förarbetena till förvaltningsprocesslagen behandlades motiveringsbestämmelsen. Där angavs att beslut om att meddela eller vägra prövningstillstånd inte behöver motiveras. Vidare anfördes att detta i viss mån även gäller för beslut i frågor om resning och återställande av försutten tid och därmed jämförliga frågor (prop. 1971:30, s. 584). Av detta uttalande kan man dra slutsatsen att beslut att avslå ansökan om återställande av försutten tid generellt inte behöver motiveras. Detta tycks vara den allmänna uppfattningen vilket man även ser i domar som meddelats beträffande denna fråga.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställe dem till oss på Lawline!

Vänligen,

Mimmi Östling
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (628)
2021-04-11 Vad ska inkluderas vid överklagan av bygglov?
2021-04-10 Kan kommunen kräva att en olovlig byggnad rivs för att få bygglov för renovering av annan byggnad?
2021-04-10 Överklaga kommunfullmäktiges beslut
2021-04-05 Över 10 år gammalt svartbygge - vad kan begäras av mig som fastighetsägare?

Alla besvarade frågor (91132)