FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt20/05/2021

Behöver båda vårdnadshavarna skriva under inför barnets språkval?

Behöver båda vårdnadshavarna (gemensam vårdnad, växelvis boende), skriva under blanketten för språkval inför åk 6?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vårdnadshavarnas beslutanderätt regleras i 6:11 Föräldrabalken (FB). Bestämmelsen stadgar att vårdnadshavare både har en rätt och en skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Däremot har det införts en erinran i andra meningen om att vårdnadshavare ska ta allt större hänsyn till barnens synpunkter och önskemål i takt med deras stigande ålder och utveckling. Bestämmelsen i 6:11 FB utgör en förutsättning för att föräldrarnas ansvar gentemot barnen i enlighet med 6:1-2 FB, ska kunna uppfyllas.

Om barnet står under vårdnaden av två vårdnadshavare ska vad som sägs i 6:11 FB gälla de tillsammans, 6:13 st. 1 FB. Möjligheten en vårdnadshavare att ensamt fatta beslut, är ifall den andre till följd av sjukdom eller annan orsak är förhindrad att fatta beslut som rör vårdnaden och som inte utan olägenhet kan uppskjutas. Här rör det sig om beslut av enklare karaktär såsom val av kläder, sovtider mm.

Detta till trots finns det ännu ett undantag om att ena vårdnadshavaren inte ensamt får besluta om sådant av ingripande betydelse för barnets framtid, såvida inte barnets bästa uppenbarligen kräver det, 6:13 st. 2 FB.

Det måste alltså föras en diskussion kring ifall språkval inför åk 6 utgör en sådan ingripande betydelse för barnens framtid som kräver bådas samtycke. Med andra ord måste man se till beslutets karaktär. Enligt min mening är detta ej en fråga av ingripande betydelse varför det bör räcka med att en vårdnadshavare fyller i blanketten, men jag kan tänka mig olika resonemang här. Språkval är däremot något som bör spegla barnets preferens varför större hänsyn bör tas till barnets synpunkter.

Sammantaget blir det nog upp till er huruvida ni vill att båda ska skriva under. Är ni överens om att den ena av gör detta bör det inte utlösa något problem. Finns inte ett sådant samtycke, är jag fortfarande av den uppfattningen att frågan inte är av ingripande betydelse för barnet. Det finns ingen allmän skyldighet att båda vårdnadshavarna måste skriva under inför språkval, men detta kan mycket väl vara något skolan begär. Det hela beror därför på.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Jasmine El MallahRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”