Behöver avlägsna släktingar kallas till bouppteckningen?

FRÅGA
Tre personer står som arvtagare i ett testamente efter ett par där båda nyligen avlidit.Paret som avlidit var barnlöst.Behöver eventuellt avlägsna släktingar till de avlidna meddelas något före en bouppteckning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns i Ärvdabalken (ÄB).

Gällande bouppteckningen måste alla dödsbodelägare kallas i god tid till förrättningen (20 kap. 2 § ÄB). Vilka som omfattas av begreppet dödsbodelägare är efterlevande make/sambo, arvingar och universella testamentstagare (18 kap. 1 § ÄB). Arvingar i andra och tredje arvsklassen, alltså arvlåtarens föräldrar och deras avkomlingar samt mostrar och fastrar till den avlidna, utgör dödsbodelägare om den bortgångne inte lämnade make eller egna avkommor.

Dödsbodelägare är de som har en rätt till arv eller bodelning i dödsboet. Finns inga andra närmare släktingar, måste de som har rätt till arv bli kallade till bouppteckningen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Melinda Roos
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll