Behöver arvskifteshandlingen registreras?

Hej! Min mamma har dött och hon var änka och vi inväntar besked på att bouppteckningen är klar. Sen ska det ske ett arvsskifte. Vi är fem döttrar som är helt överens om hur vi ska fördela eventuella tillgångar. Min fråga är nu; måste arvskiftet skickas in och registreras någonstans eller kan vi fördela oss emellan utan att skicka in arvskiftet?

Lawline svarar

He,j och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Regler om arvskifte finns i Ärvdabalken (ÄB) 23 kap. Du hittar reglerna här.

Arvskiftet kan göras efter egen överenskommelse och är en privat handling som upprättas av er själva. Det är alltså ett privat avtal mellan er döttrar, som inte behöver registreras någonstans eller skickas in till Skatteverket.

Arvskifteshandlingen måste vara skriftlig och undertecknad av samtliga som har del i dödsboet. Detta framgår av ÄB 23:4, som du hittar här. Det krävs alltså att samtliga av er fem döttrar skriver under handlingen.

Trots att handlingen inte behöver registreras eller skickas in till Skatteverket är den ändå viktig och nödvändig för att tillgångarna skall föras över till er döttrar och att dödsboet upphöra. Arvskifteshandlingen är alltså ett bevis om äganderätten till den ärvda egendomen.

Hoppas att detta gav dig svar på din fråga!

Stina JanssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”