FrågaSKATTERÄTTArvsskatt27/10/2021

Behöver arvingar i Danmark betala arvsskatt om den avlidne bor i Sverige?

Dansk läkare bosatt i Sverige och skriven i Sverige har två barn som bor i Danmark och är danska medborgare samt att läkare också är dansk medborgare. ska barnen betala arvsskatt i Danmark?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns avtal mellan de nordiska länderna som reglerar vilken lag som ska gälla på ett arv efter någon med anknytning till flera nordiska länder (här). Huvudregeln är att lagen i det land där den avlidne hade sin hemvist då denne avled ska tillämpas (artikel 2). Detta innebär att om personen har sin hemvist i Sverige när denne avlider ska svensk lag tillämpas på arvsskiftet. Det är möjligt för en person att välja att ett lands lag där denne är medborgare istället ska tillämpas, om denne vill det (artikel 3).

Enligt svensk lag tas ingen arvsskatt ut (8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Om svensk lag ska tillämpas behöver arvingarna därmed inte betala någon arvsskatt. Att tänka på är dock till exempel om den avlidne äger fast egendom eller har andra tillgångar i annat land än Sverige, är det möjligt för det andra landet att beskatta försäljningen av egendomen. I sådana fall finns ett dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länder som reglerar hur detta ska gå till (här). Om du vill veta mer om detta är du självklart välkommen att ställa en ny fråga.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma JohannessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Arvsskatt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo