Behöver anhöriga betala dödsboets skulder?

FRÅGA
Jag undrar om ett dödsbo kan bli ersättningsskylldig om: släkting som har hemförsäkring brinner inne i en brand och orsaken var att plattor stod på. Är anhöriga då skylldig att betala skulden själva ur egen ekonomi till bostadsbolaget.
SVAR

Hej och tack för din fråga! Arvingar ärver aldrig skulder. Om den döde hade skulder ska de betalas med de tillgångar som finns i dödsboet. Om skulderna överstiger tillgångarna i dödsboet skrivs de av. Anhöriga behöver alltså inte betala den dödes skulder med sina egna tillgångar.

Vänligen,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1071)
2021-05-11 Dödsboet betalar den avlidnes skulder
2021-05-11 Vad händer med skulder/lån och tillgångar vid en dödsfall?
2021-04-30 Vem betalar för boutredningsman och skiftesman?
2021-04-29 Ska inkomster som har tillkommit efter min mans bortgång räknas med i bouppteckningen?

Alla besvarade frågor (92212)