FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBouppteckning och arvsskifte09/09/2014

Behöver anhöriga betala dödsboets skulder?

Jag undrar om ett dödsbo kan bli ersättningsskylldig om: släkting som har hemförsäkring brinner inne i en brand och orsaken var att plattor stod på. Är anhöriga då skylldig att betala skulden själva ur egen ekonomi till bostadsbolaget.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Arvingar ärver aldrig skulder. Om den döde hade skulder ska de betalas med de tillgångar som finns i dödsboet. Om skulderna överstiger tillgångarna i dödsboet skrivs de av. Anhöriga behöver alltså inte betala den dödes skulder med sina egna tillgångar.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?