FrågaPROCESSRÄTTDomstol26/03/2020

Behörigt forum och stämningsansökan i skadeståndsmål

En släkting halkade på en osandad isfläck utanför Arlanda och har hittills genomgått elva operationer pga skadorna han ådrog sig. Markägarna har ansvar för detta. Deras försäkringdbolag ger inte min släkting ett öre.

Hur gå till väga för att få skadestånd? Tack!

Lawline svarar

Hej!


För att få skadestånd ska personen väcka talan i allmän domstol

Om markägarnas försäkringsbolag inte vill utge ersättning för skadorna din släkting ådrog sig, får han eller hon väcka en skadeståndstalan mot markägaren i allmän domstol. Detta görs genom att lämna in en stämningsansökan till den tingsrätt i den ort där svaranden (alltså markägaren):

- har sitt hemvist, om det är en privatperson,

- har sitt säte, om det är ett bolag (10 kap. 1 § rättegångsbalken).

Eftersom det rör sig om en skadeståndstalan, finns även en möjlighet att väcka sådan talan i domstol i den ort där den skadegörande handlingen företogs eller där skadan uppkom, vilket här är den plats där olyckan skedde (10 kap. 8 § rättegångsbalken).


I sin stämningsansökan ska personen yrka ersättning för sina personskador

I stämningsansökan ska personen yrka skadestånd för sina personskador. För personskador går att få ersättning för:

- sjukvårdskostnader och andra kostnader,

- inkomstförlust,

- fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur och av bestående art (5 kap. 1 § skadeståndslagen).


Sammanfattning

För att få skadestånd ska personen väcka talan mot markägaren i allmän domstol. Han eller hon ska där yrka ersättning för sina personskador.

Vill du ha hjälp med att upprätta en sådan stämningsansökan och driva målet i domstol, kan du kontakta Lawlines juristbyrå på 08-533 300 04 eller boka tid men en jurist via Lawlines hemsida.

Vänligen,

Gustav ÖstlundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo