FrågaAVTALSRÄTTAvtal17/02/2016

Behörighet och befogenhet

Stefan vill köpa en systemkamera åt sig själv. Han är inte särskilt bra på kameror, men har en bekant, Niklas, som är fotograf och som är superproffs på kameror. Stefan frågar Niklas om han skulle kunna köpa en ny, bra systemkamera åt honom. Niklas går med på detta. Stefan, som inte har tid att följa med och handla, ger honom en skriftlig fullmakt som lyder: "Härmed ger jag Niklas Andersson, 751010-0000, fullmakt att för min räkning köpa en systemkamera av märket Nikon. Undertecknat: Stefan Berg." Stefan säger muntligt till Niklas att kameran inte får kosta mer än max 5.000 kr. Niklas besöker kort därefter en kamerahandlare, Kamera-Experten AB och ”går igång” på alla fina modellerna där. Han visar säljaren fullmakten och köper en jättefin systemkamera av märket Nikon med många fina finesser för 8.950 kr – ett superfynd, enligt Niklas. Betalning skall ske mot faktura inom två veckor. Säljaren lämnar en veckas öppet köp. Niklas drabbas av en kraftig influensa dagen efter köpet och blir sängliggande i drygt en vecka. När Stefan först nio dagar efter köpet får se kameran blir han först förtjust, men när han får höra priset blir han mindre förtjust och vill inte stå fast vid köpet. ”Femtusen kr var ju smärtgränsen sa jag ju! Du får lämna tillbaka den - så mycket pengar har jag inte möjlighet att lägga på en kamera!” Affären vill dock inte ta tillbaka kameran, eftersom de inte anser sig ha gjort något fel och öppet-köp-tiden har löpt ut. Vad är behörigheten och befogenhet för N?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga.

I din fråga är Stefan huvudman, Niklas är fullmäktig (mellanman) och butiken/säljaren är tredje man. Fullmaktssituationer av detta slag regleras av avtalslagen (1915:218), hädanefter AvtL.

När det gäller skriftliga fullmakter utgör behörigheten den kompetens som framgår av själva fullmakten och är synbart för tredje man (butiken). Niklas behörighet är alltså att köpa en systemkamera av märket Nikon. Befogenheten utgörs av (oftast) mer specifika, av huvudmannen till fullmäktigen givna, instruktioner som inte är synbart för tredje man. Befogenheten för Niklas är alltså att kameran inte får kosta mer än 5 000 kronor.

Huruvida Stefan (huvudmannen) blir bunden beror på om säljaren insåg eller borde ha insett att Niklas överskred sin befogenhet. Insåg eller borde han/hon ha insett att Niklas handlande utöver sin befogenhet (dvs var i ond tro) blir Stefan inte bunden av avtalet. Om säljaren varken insåg eller borde ha insett detta (dvs var i god tro) blir Stefan bunden. Detta framgår av 10 § första stycket samt 11 § första stycket AvtL.

Hoppas Du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,


Wilhelm StenvallRådgivare
Hittade du inte det du sökte?