Behörighet för fullmakt

2020-12-30 i Avtal
FRÅGA
Hej, jag och min syster har fullmakt över vår mors bankkonto. Jag har noterat att min syster handlar till sig själv för mammas pengar och inbillar sig att jag inte märker något. Vad råder ni mig att göra? Detta kan inte fortgå.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Fullmakter regleras i avtalslagen (AvtL) och det är där vi hittar de relevanta bestämmelserna.

Innebörden av en fullmakt:

Den som getts i uppdrag att handla för fullmaktsgivarens vägnar (s.k. fullmäktige) har rätt att gör allt som ligger inom behörigheten för fullmakten, 2 kap. 10 § AvtL. Om det finns begränsningar medtagna i er mors fullmakt, exempelvis att pengar inte får ges bort, så strider din systers agerande mot fullmakten. Det är dock vanligt att fullmakter som används vid t.ex. sjukdom (där den sjuke inte längre kan ta ansvar för sin ekonomi) är ganska enkelt formulerade, och därmed saknar dessa typer av begränsningar.

Överskridande av behörigheten:

Även om begränsningarna inte skrivits ned (om fullmakten är skriftlig) så kan handlingar fullmäktigen begår ändå bli ogiltiga enligt 2 kap. 11 § AvtL. En överföring är nämligen ogiltig om den som mottar pengarna är medveten om att pengarna förs över i strid mot fullmakten.

Återkallelse samt upprättande av ny fullmakt:

Er mor skulle även kunna återkalla fullmakten. Om fullmakten är skriftlig så måste den återtas eller förstöras för att sluta gälla, 2 kap. 16 § AvtL. I detta fall är det viktigt att informera banken om att fullmakten återtas. Ni kan då upprätta en ny skriftlig fullmakt där begränsningar tas med i den.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1455)
2021-04-12 Hur ska du utforma en uppsägning av borgensåtagande för bostadshyra?
2021-04-06 Kan man avtala bort giltiga betalningsmedel?
2021-04-03 Måste man säga att man är sambo i sin lånelöfte?
2021-04-03 Vilka åtgärder kan vidtas inom ramen för en framtidsfullmakt?

Alla besvarade frågor (91198)