FrågaPROCESSRÄTTDomstol06/11/2016

Behörig domstol i vårdnadsfråga inom EU

Hej! Jag har egen vårdnad om min son som är född i Italien. Pappan är italienare och sedan 3 år flyttade jag tillbaka till Sverige pga att min sons pappa hotade mig, förföljde mig och misshandlade mig både psykiskt och fysiskt. De första åren skickade jag ner min son til pappan under loven men efter att min son mått dåligt och jag nästan är säker på att pappan både dricker och tar droger har jag beslutat att han inte ska åka till pappa mer. Vi har en dom fastställd i Italien om umgängesrätt och nu vill han ta mig till rättegång. Ska han vända sig till Sverige eller måste jag ner till Italien för detta?

Mvh

Josefin

Lawline svarar

Hej! Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det här handlar om domsrätt gällande vårdnads- och umgängesfrågor. Eftersom det är fråga om två EU- medlemsländer så blir det Bryssel II konventionen som blir tillämplig. Det framgår av art. 1.2a) Bryssel II där det särskilt framgår att konventionen är tillämplig på vårdnads- och umgängesfrågor. När det gäller föräldraansvar så stadgas i art. 8 att det är barnets hemvist som är avgörande. Det innebär i det här fallet förmodligen att hemvist har etablerats i Sverige. Det finns specialbestämmelser gällande olovligt bortförande av barn men det verkar i ditt fall vara så att pappan visste om att ni befinner er i Sverige och att det inte har lämnats in någon begäran om återlämnande. Dessutom framgår det inte i din frågor huruvida fadern samtyckt till flytten. Sverige är då hemvistlandet och behörig domstol vilket innebär att man kan föra talan där.

Det verkar dock som att du inte vill ha någon ny dom, utan att det är HAN som vill ha sin umgängesrätt verkställd. Även här är det Bryssel II som blir tillämplig. Enligt art. 21 erkänns alla domar inom EU i de övriga medlemsstaterna. Enligt art. 28 kan man begära en verkställighetsförklaring om man vill att domen ska verkställas i ett annat land än där domen meddelats. Om du således ansöker om verkställighetsförklaring i Sverige, så kan den umgängesdomen även verkställas där. Verkställighet kan då ske både i Sverige och Italien.

Det är dock lite oklart hur du menar att han ska föra rättegång, om han endast vill få sin umgängesrätt fastställt så är det andra delen av svaret ovan. Men om han vill föra en helt ny talan så är det första delen av svaret som gäller.

Jag hoppas du fick svar på din fråga. Om du behöver ytterligare hjälp kan du vända dig till en specialiserad jurist som Lawline samarbetar med.

Med vänliga hälsningar,

Michelle Rinaldo IversenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo