Behörig domstol

2015-03-16 i Domstol
FRÅGA
Hej. En kompis fick ett föreläggande från tingsrätten där han ombeds förklara varför tingsrätten i hans stad är behörig att pröva en tvist som han är part i. Tvisten handlar om att min kompis köpte ett dyrt skidställ när han var i sthlm och upptäckte när han kom hem att sömmarna och dragkedjor går sönder och knappar trillar av. Han kontaktade butiken ett flertal gånger men de ställde sig oförstående till problemet så han skickade in en stämningsansökan. Vad ska han svara tingrätten?? Finns det några lagar man kan referera till i det här fallet eller vad är det tingsrätten är ute efter?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Den lag som är tillämplig och som din vän ska hänvisa till heter Rättegångsbalken (RB) och den hittar du HÄR.

När en tvist har gått så långt att en part vill ansöka om stämning ska stämningsansökan uppfylla vissa kriterier som finns i RB 42:2. I din väns fall så är 4 punkten i den bestämmelsen aktuell som innebär att stämningsansökan ska innehålla uppgift om sådana omständigheter som gör rätten behörig. Om stämningsansökan inte uppfyller föreskrifterna i RB 42:2 kan rätten förelägga käranden att avhjälpa bristen (RB 42:3). Det är vad som har hänt i din väns fall. Om din vän inte följer föreläggandet så kan rätten avvisa ansökningen (RB 42:4).

När det kommer till rättens behörighet så hittar du bestämmelser om det i RB 10 kap. Huvudregeln iRB 10:1 är att rätten på den ort där svaranden har sin hemvist är behörig. Det innebär den ort där företaget som din vän köpte skidstället av har sin hemvist. Förmodligen i din väns fall så är det Stockholm. Om din vän köpte skidstället som privatperson, för huvudsakligen sitt eget bruk, det vill säga att han inte köpte skidstället för sitt eget eller någon annans företag så blir RB 10:8a tillämplig. Förutsatt att värdet var under 22 250 kr som är halva prisbasbeloppet för 2015 (RB 1:3d).

Om RB 10:8a är tillämplig så är rätten i din väns hemvist behörig. Det vill säga den domstol som ligger i den stad där din vän bor. Isåfall bör din vän omgående svara på rättens föreläggande och förklara att han har köpt skidstället för under 22 250 kr av en näringsidkare för sitt huvudsakligen enskilda bruk som privatperson, med hänvisning till RB 10:8a.

Din vän bör också överväga att kontakta Allmänna Reklamationsnämnden ARN. Eller att höra av sig till Lawline för mer juridisk hjälp. Du hittar våra tjänster till vänster på sidan.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Joakim Wahlgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (419)
2020-07-27 Svea hovrätts beslut i ett mål som överklagats från hyresnämnden är slutgiltigt.
2020-07-27 En advokat glömde att överklaga
2020-07-22 Juridisk rättvisa i en brottmålsrättegång
2020-07-21 Kan tingsrätten avvakta med att skicka ut en dom?

Alla besvarade frågor (82615)