handläggs digitala ansökningar om bistånd annorlunda än fysiska?

2021-03-21 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Om man ansöker ekonomiskt bistånd digitalt, faller det under andra juridiska befogenheter än en traditionell ansökan per blankett?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det görs ingen skillnad på handläggningen av ärenden baserat på om de kommit in digitalt eller per post. Handläggningen styrs av samma förvaltningsrättsliga principer (serviceskyldighet, kommunikation, legalitet, objektivitet m.m.) oavsett i vilken form blanketten lämnas in, så du kan vara lugn om du väljer att lämna in ansökan digitalt.

Idag skulle man kunna argumentera för att handläggningen går snabbare (om än marginellt) när man väljer att skicka in ansökan digitalt eftersom man slipper vänta på att brevet ska komma fram till myndigheten, men när behörig myndighet väl sätter igång med handläggningen av ärendet så spelar det ingen roll om du mailat in ansökan eller postat den.

Jag hoppas att jag besvarat din fråga, tveka inte på att höra av dig till oss igen om du har fler funderingar eller om jag varit otydligt.

Vänligen,

Aram Shokor
Fick du svar på din fråga?