Behålla egendom efter att ett samboförhållande upphör

Hur kan jag skydda mig mina egendom inför samboskap ?

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga.

Enligt sambolagen ska sambors gemensamma bohag delas mellan dem när samboförhållandet upphör. Samboegendom är egendom som har förvärvats för gemensam användning.

Om man inte vill att samboegendomen ska fördelas om samboförhållandet upphör kan samborna ingå ett avtal som anger att bodelning ej ska ske eller, att viss egendom inte ska ingå i bodelningen.

Således kan du och din sambo ingå ett samboavtal om att bodelning ej ska ske för att skydda din egendom.

Kim ShawRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning