FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott21/01/2018

Begreppet uppgiftslämnarplikt & lag (2001:99) om den officiella statistiken

Har svårt att översätta och även fatta innehåll i ordet: uppgiftslämnarplikt. Reglerad av lagen om det officiella statistiken. Jag förstår att jag är skyldig att lämna (utan ersättning) efterfrågade uppgifter. Jag har en skyldighet att besvära frågor som t.ex. ett analys företag ställer. Arbete i samband med detta tar flera timmar och jag bestämmer mig att inte göra det, d.v.s. inte besvarar enkäten. Hur kan jag bli bestraffad?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som du nämner i din fråga så är det lag (2001:99) om den officiella statistiken, som aktualiseras i detta fall.

Begreppet ''uppgiftslämnarplikt'' innebär att det enligt lag (bland annat enligt den ovan nämnda) är bestämt att vissa utvalda företag ska lämna uppgifter. Detta innebär att du är skyldig att lämna uppgifter för den officiella statistiken till de statistikansvariga myndigheterna, om ditt företag är ett utvalt företag. Är ditt företag ett utvalt företag så har du alltså en uppgiftslämnarplikt, det vill säga en plikt att lämna in uppgifter.

Om du inte lämnar in uppgifter så kan du föreläggas att göra det tillsammans med ett vite (20 § lag (2001:99) om den officiella statistiken). Vite är ett penningbelopp som du får betala för att du inte har följt din uppgiftsskyldighet. (Uppgiftsskyldighet och uppgiftslämnarplikt är synonymer.)

Du kan också dömas till penningböter, på högst 1 000 kronor, om du inte lämnar in uppgifter (eller lämnar in oriktiga uppgifter (25 § lag (2001:99) om den officiella statistiken).

Svaret på din fråga är alltså att du kan föreläggas att lämna in uppgifter förenat med ett vite eller/och dömas till penningböter.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Claudia LienertRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo