Begreppet uppgiftslämnarplikt & lag (2001:99) om den officiella statistiken

2018-01-21 i Övriga brott
FRÅGA
Har svårt att översätta och även fatta innehåll i ordet: uppgiftslämnarplikt. Reglerad av lagen om det officiella statistiken. Jag förstår att jag är skyldig att lämna (utan ersättning) efterfrågade uppgifter. Jag har en skyldighet att besvära frågor som t.ex. ett analys företag ställer. Arbete i samband med detta tar flera timmar och jag bestämmer mig att inte göra det, d.v.s. inte besvarar enkäten. Hur kan jag bli bestraffad?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som du nämner i din fråga så är det lag (2001:99) om den officiella statistiken, som aktualiseras i detta fall.

Begreppet ''uppgiftslämnarplikt'' innebär att det enligt lag (bland annat enligt den ovan nämnda) är bestämt att vissa utvalda företag ska lämna uppgifter. Detta innebär att du är skyldig att lämna uppgifter för den officiella statistiken till de statistikansvariga myndigheterna, om ditt företag är ett utvalt företag. Är ditt företag ett utvalt företag så har du alltså en uppgiftslämnarplikt, det vill säga en plikt att lämna in uppgifter.

Om du inte lämnar in uppgifter så kan du föreläggas att göra det tillsammans med ett vite (20 § lag (2001:99) om den officiella statistiken). Vite är ett penningbelopp som du får betala för att du inte har följt din uppgiftsskyldighet. (Uppgiftsskyldighet och uppgiftslämnarplikt är synonymer.)

Du kan också dömas till penningböter, på högst 1 000 kronor, om du inte lämnar in uppgifter (eller lämnar in oriktiga uppgifter (25 § lag (2001:99) om den officiella statistiken).

Svaret på din fråga är alltså att du kan föreläggas att lämna in uppgifter förenat med ett vite eller/och dömas till penningböter.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Claudia Lienert
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (1047)
2022-01-25 Hur mycket kan man få i skadestånd om man blir kallad för n-ordet?
2022-01-24 Är man skyldig att anmäla brott?
2022-01-15 Filma på grannens tomt
2022-01-14 Får man importera och sälja SARMs i forskningssyfte?

Alla besvarade frågor (98676)