Begreppet Sublokation

2020-11-19 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Begreppet sublokation används i samband med andrahandsuthyrning. Går det att använda begreppet även vid fråga om tredjehandsuthyrning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline!

Precis som du säger innebär begreppet sublokation eller total sublokation en andrahandsuthyrning.

Begreppet används för att ta sikte på situationen i vilken hyresgästen står kvar som part i avtalsförhållandet med hyresvärden, men i sin tur upplåter nyttjanderätten till lägenheten. Hyresgästen intar då ställning som hyresvärd gentemot underhyresgästen, men består samtidigt som hyresgäst och har kvar sina förpliktelser gentemot fastighetsägaren.

Den generella uppfattningen borde av denna anledning anses vara att sublokation bara används i samband med andrahandsuthyrningar. Används begreppet i fråga om tredje handsuthyrningar tenderar det att vara missvisande.

Marija Stevanovic
Fick du svar på din fråga?