Begreppet ''Särskilda skäl''

FRÅGA
Hej!Skulle uppskatta om får en definition på vad särskilda skäl är och i vilka sammanhang förekommer denna term?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Definition

Begreppet ''särskilda skäl'' är inom juridiken ett väldigt brett och vanligt förekommande begrepp som är tillämpbar inom flera olika rättsområden och situationer. För att ge en enkel definition kan man säga att ''särskilda skäl' mer eller mindre innebär att lagstiftaren ger domstolen möjligheten att frångå en huvudregel som är tillämpbar. Detta frångåendet är bara möjligt om det finns särskilda och ovanliga omständigheter som talar för att ett sådant frångående ska vara acceptabelt.

I vilka sammanhang förekommer termen?

Termen förekommer i exempelvis 25 kap. 2 § andra stycket Brottsbalken där det framgår att en dagsbots belopp får jämkas om det finns ''särskilda skäl''.

Termen förekommer även i exempelvis 21 kap. 6 § andra stycket Rättegångsbalken där det framgår att ett byte av offentlig försvara får beslutas av rätten, om det finns ''särskilda skäl''.

Termen förekommer även i exempelvis 23b § andra stycket Lag om psykiatrisk tvångsvård där det framgår att kroppsvisitation och undersökning av väskor och andra föremål ska ske genom användande av metalldetektorer eller annan liknande anordning, eller om det finns ''särskilda skäl'', på annat sätt.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Ibrahim Halwachi
Fick du svar på din fråga?