Begreppet "fri förfoganderätt"

FRÅGA
Vad innebär "fri förfoganderätt" för en förmånstagare till kapitalförsäkring ?
SVAR

Hej!

Om du erhållit egendom med fri förfoganderätt innebär det att du har rätt att förfoga/disponera över egendomen du fått, detta dock med vissa begränsningar. Du får inte genom testamente förordna om egendomen, det är inte heller tillåtet att genom gåva minska egendomen i väsentlig mån.

Vänligen,

Jens Ödman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (874)
2020-11-24 Ärver man skulder?
2020-11-20 Internationellt arv
2020-11-19 Vem tar hand om omyndiga barns arv?
2020-11-17 Arv och testamentsrätt

Alla besvarade frågor (86588)