Begreppet "fri förfoganderätt"

FRÅGA
Vad innebär "fri förfoganderätt" för en förmånstagare till kapitalförsäkring ?
SVAR

Hej!

Om du erhållit egendom med fri förfoganderätt innebär det att du har rätt att förfoga/disponera över egendomen du fått, detta dock med vissa begränsningar. Du får inte genom testamente förordna om egendomen, det är inte heller tillåtet att genom gåva minska egendomen i väsentlig mån.

Vänligen,

Jens Ödman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (836)
2020-08-03 Har jag rätt till hälften av min frus arv?
2020-08-03 Kan Kronofogden utmäta arv?
2020-07-31 tvångsförsäljning av bostadsrätt från dödsbo
2020-07-30 Arvsrätt mellan särbos

Alla besvarade frågor (82628)