Begreppet "förvärvad för gemensam användning" i sambolagen

Följd fråga sambo/Samboavtal

Den avgörande frågan här är om huset har införskaffats för gemensamt bruk. I sådana fall ska huset vid separation efter avdrag och skulder delas lika.

Jag och mannen jag var gift med, besökte gemensamt banken för att ordna lånelöfte till mig inför nya husköpet.

Jag själv letade efter objekt. Vid inflyttningen i nya huset, hade vi inte ansökt om skilsmässa än. Det kom senare.

Min nya sambo skrevs sig en kort tid senare med en c/o adress hos mig.

Räknas det som införskaffande för gemensamt bruk?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar om det hus som mannen du förut var gift med var med på banken för att ordna lånelöfte till kan räknas som samboegendom i ditt nuvarande samboförhållande. Vid frågor om samboförhållanden blir sambolagen (SamboL) tillämplig.

När ett samboförhållande upphör ska samboegendom fördelas mellan samborna genom bodelning ifall någon av parterna begär det inom ett år efter samboförhållandet upphörde, se 8 § SamboL. Precis som du skriver blir då den avgörande frågan vad som ska räknas som samboegendom. Detta regleras i 3 § SamboL. Enligt den paragrafen utgör sambors gemensamma bostad samboegendom om den förvärvades för gemensam användning. Vad som menas med sambors gemensamma bostad regleras närmare av 5 § SamboL.

Att en bostad förvärvas för gemensam användning betyder att det vid förvärvet ska ha funnits ett syfte hos parterna att egendomen skulle användas gemensamt. Det är alltså avsikten med bostadsförvärvet som är avgörande, man tittar helt enkelt på om i ert fall huset köptes för att användas som din och din sambos gemensamma bostad eller inte. Detta gör att det inte spelar någon roll om det bara är den ena personen som köpt bostaden och blivit ensam ägare till den, så länge syftet var att den skulle användas som gemensam bostad. Om bostaden däremot inte förvärvades med tanken att den skulle vara båda parternas gemensamma bostad är den inte sådan egendom som ska ingå i bodelning, detta enligt 8 § SamboL som säger att det är just samboegendom som ska fördelas lika mellan parterna.

Sammanfattningsvis är det avsikten med köpet som spelar roll. Om jag har tolkat din fråga rätt är det alltså så att huset du beskriver i din fråga ska vara samboegendom om avsikten med husköpet var att du och din sambo skulle använda huset som er gemensamma bostad.

Jag hoppas att jag kunde besvara din fråga. Om du vill ha ytterligare rådgivning i ditt ärende rekommenderar jag att kontakta Lawline via mail eller telefon, där kan du få utförligare hjälp.

Vänligen,

Nora TengnérRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning