FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTÖvrigt08/10/2015

Begreppet egendom

Hej!

Har en fråga om formulering, när man skriver "erhålla all min egendom" innebär det både fast o lös egendom?

Hälsningar

cp

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig Lawline med din fråga!

Precis som du nämner finns det både fast och lös egendom. Fast egendom är jord vilket stadgas i 1:1 JB och lös egendom är allt som inte är fast egendom och kan exempelvis vara lösöre. Ordet egendom i sig själv är knuten till äganderätten. Det framgår inte i din fråga i vilken situation du önskar skriva formuleringen "erhålla all min egendom" men enligt min vetskap innebär formuleringen både fast och lös egendom. Egendom kan nämligen vara både fast och lös och när det inte nämns vilken av dem man syftar på ska således båda tolkas in i begreppet. Formuleringen kan dock vålla problem i framtiden, därför råder jag dig att vara så tydlig som möjligt med vad du vill få fram med formuleringen så att problem i framtiden inte uppstår. När det gäller juridiska formuleringar bör gemene man sträva efter att vara så tydlig som det bara går, det minskar nämligen antalet olika åsikter som kan uppstå kring en formulering.

Hoppas jag kunde bringa en viss klarhet i frågan!

Vänligen,

Josefin LindRådgivare