FrågaKOMMERSIELL RÄTTImmaterialrätt08/05/2019

Begreppet Allmänt tillgängligt inom patenträtten

När är kunskap "allmänt tillgänglig" enligt 2 § PL inom patenträtten? Vad kan man göra/inte göra för att man inte ska råka göra sin uppfinning "allmänt tillgänglig"? Varför förlorar en uppfinning sin möjlighet att patenteras om den har gjorts allmänt tillgänglig?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Det finns vissa villkor som uppfinningar måste uppfylla för att berättiga patent enligt 2 § patentlagen (PL).

- Nyhet

- Uppfinningshöjd

- Förekommer också att teknisk effekt betecknas som ett patentbarhetskriterium

Begreppet "allmänt tillgängligt" används för att beskriva vad som SAKNAR nyhet (se 2 § 2 st. PL). Uppfinningen får alltså inte omfatta något som då var allmänt tillgängligt.

Det spelar ingen roll när i tiden eller var i världen uppfinningen tidigare blivit känd eller på vilket språk (se 2 § 2 st. PL)

En publicering i en allmän handling p.g.a. offentlighetsprincipen skadar också nyheten.

Det krävs inte att någon faktiskt tagit del av uppfinningen; det räcker att någon kunnat göra det på ett sådant sätt att han med ledning därav blivit i stånd att utöva uppfinningen.

Avgörande tidpunkt för nyhetsbedömningen är dagen för patentansökningen. (2 § 1 st. PL) (se även 6 § PL)

Uppfinnaren KAN diskutera uppfinningen med t.ex. en snäv krets medarbetare eller visa den för en rådgivare utan att det skadar nyheten. Viktigt är då att teckna sekretessavtal om uppfinnaren förhandlar med ett företag om exploatering av uppfinningen.

Nyhetsprövningen sker genom att det sökta (uppfinningen) jämförs med det som är allmänt tillgängligt och därmed betraktas som förut känt.

Hoppas du fått svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning,

Amanda AlwallRådgivare
Hittade du inte det du sökte?