Begränsningar i avtalsfriheten

2016-09-12 i Avtal
FRÅGA
Vilka begränsningar finns att sluta bindande förmögenhetsrättsliga avtal? Och finns det några begränsningar som bör finnas med men ännu ej finns i den principiella avtalsfriheten?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Avtalsfriheten i Sverige är väldigt bred. Utgångspunkten är att parter har en frihet att ingå avtal och att låta bli att ingå avtal. Bredden i friheten kommer till stor del av att avtalslagen är dispositiv (att man kan avtala bort bestämmelser i lagen).

Trots detta finns naturligtvis många begränsningar i avtalsfriheten. Som första exempel kan nämnas att det i lag finns föreskrivet att ett avtal, som är ingått av en person med en psykisk störning, är utan verkan (se lagen här).

Vidare finns diverse ogiltighetsregler i 3 kap. avtalslagen som talar om när ett avtal är ogiltigt, alltså när avtalsfriheten begränsats. Exempel på sådana regler är om en part har blivit tvingad att ingå avtalet, eller ifall den ena parten har lurat den andra parten.

Andra begränsningar kan man se i konsumentskyddslagarna som finns i Sverige. Lagstiftaren har ansett att konsumenter (privatpersoner) är mer skyddsvärda än näringsidkare (företag) så när avtal ingås mellan sådana parter skyddas konsumenten i större utsträckning än näringsidkaren genom till exempel konsumentköplagen.

Ett sista exempel på en begränsning i avtalsfriheten är den så kallade kontraheringsplikten. Den innebär att en part är skyldig att ingå avtal och utgör i regel ett förbud för denne att neka avtal. Som exempel på parter med kontraheringsplikt kan nämnas en näringsidkare som är ensam på marknaden med att tillhandahålla en viss tjänst eller vara. Tänk till exempel Systembolaget i Sverige. Näringsidkaren får då inte neka en specifik konsument tjänsten, utan en saklig grund.

Det går att hitta betydligt många fler begränsningar i avtalsfriheten, men dessa bör man kunna se som några av de viktigare begränsningarna.

Åsikter kring vilka andra begränsningar som borde finnas i avtalsfriheten är naturligtvis väldigt subjektiva. De skiljer sig från person till person. Av den anledningen har jag valt att inte svara på det.

Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1386)
2020-12-03 Uppsägning av parkeringsplats
2020-12-02 Kan en person portas från kiosk?
2020-12-01 Avbokning av hyrd stuga och möjligheten att få tillbaka handpenningen på grund av det rådande läget
2020-11-30 Köp av tjänst för näringsidkare

Alla besvarade frågor (86944)