Begränsningar för testators frihet att förfoga över sin egendom

2020-03-20 i Testamente
FRÅGA
Vilka begränsningar finns för testators frihet att förfoga över sin egendom genom testamente?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad en testator får göra och inte regleras i ärvdabalken (ÄB). Vad som kan begränsa en testators friheter skiljer sig beroende på om testatorn till exempel är gift och/eller har barn. Grundregeln för att få förordna om sin egenskap är att testatorn måste fyllt 18 år, men det finns undantag för barn som fyllt 16 år, se ÄB 9 kap. 1 §.

Om testatorn är gift:

I ett äktenskap så aktualiseras den kallade basbeloppsregeln vid dödsfall där testatorn var gift. Regeln säger att den efterlevande maken har rätt att ur kvarlåtenskapen efter den avlidne maken få egendom till ett värde så att den tillsammans med egendom maken erhöll vid bodelningen, eller som utgör makens enskilda egendom, motsvarar fyra gånger det gällande basbeloppet så långt kvarlåtenskapen räcker, ÄB 3 kap. 1 § 2 st. Det finns alltså en skydd för den efterlevande maken även om den avlidne maken valt att testamentera bort hela sin egendom.

Om testatorn har barn:

Har testatorn barn (bröstarvingar) så har barnen rätt till sin laglott enligt ÄB 7 kap. 1 §. Laglotten utgör hälften av arvslotten (vilket är hela kvarlåtenskapen efter eventuell bodelning). Storleken på laglotten skiljer sig därmed beroende på hur många barn testatorn har.

Övrigt:

En testator kan inte med giltig verkan testamentera bort egendom som han/hon endast innehar med fri förfoganderätt. Testatorn kan heller inte testamentera bort egendom som testator själv fått genom testamente, om det tidigare testamentet innehöll några föreskrifter om vad som skall hända med egendomen efter testamentstagarens död.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2607)
2020-09-28 Hur kan jag ta över min mormors hus när hon går bort?
2020-09-26 Full äganderätt och fri förfoganderätt
2020-09-26 Kan barnbarnet ta över huset?
2020-09-25 Förvaring av testamente

Alla besvarade frågor (84484)