Begränsningar av vilka som får vara testamentsvittnen

Får en testamentstagare vara med vid testamentsskrivning och se vad som skrivs

Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om arv och testamente finns i Ärvdabalken, vilken du hittar här.

När ett testamente upprättas måste hänsyn tas till en rad bestämmelser för att testamentet ska vara giltigt. Bland annat ska två vittnen närvara som ska underteckna testamentet. Testatorn får själv välja om han eller hon vill delge vittnena information om vad som står i testamentet, men vittnena ska i vart fall veta att det är ett testamente som de undertecknar (se https://lagen.nu/1958:637#K10P1S1).

Det finns begränsningar angående vilka som får vara testamentsvittnen och därmed närvara i egenskap av sådana när ett testamente upprättas. Bland annat får inte närstående vara vittnen när ett testamente upprättas och inte heller får någon annan person bevittna ett förordnande till honom eller henne själv (se https://lagen.nu/1958:637#K10P4S1).

Svaret på din fråga blir alltså att en testamentstagare inte får vara ett av de vittnen som ska närvara och underteckna testamentet när det upprättas. I övrigt finns det inga bestämmelser som begränsar vem som får vara med när testamentet upprättas och då se vad som skrivs.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning