Begränsning av umgänge med barn

Hej!

Min sambo hotas av en stämning i tingsrätt gällande umgänge runt hennes son av pojkens pappa. Detta efter två st samarbetssamtal hos familjerätten, där b.la. ett förslag och upplägg på umgänge för båda togs fram.

Detta har inte testats i någon utsträckning eftersom nu pappan vill begränsa umgänget för mamman, vilket känns oerhört tråkigt.

Pojken är skriven hos pappan sedan tiden då dom bodde gemensamt. Delningen skedde för över 2 år sedan. Efter 2 års flackande i osäkert 2:a-handsboende i Sthlm, flyttade mamman upp till mig och Avesta

Idag bor pappan i Solna och mamman bor i Avesta (södra Dalarna). Pojken går på dagis i Solna 3 dag/v, (snitt) oavsett vem han är hos.

Ett upplägg som utifrån jobb m.m fungerar väldigt bra.

Pappa-vecka dagis mån-tor då mamman hämtar vid lunch.

Sedan är pojken hos oss/mamman fram till ons fm då vi åter lämnar honom på dagis i Solna.

Nu är läget att pappan, på helt lösa (personliga) grunder tycker att umgänget ska begränsas för mamman. Vi är fundersamma och skrämda över denna utveckling. Vi har ett fungerande nätverk runt om oss, är två st. vuxna med jobb samt två bonus-storasystrar 11 och 13 år som alla älskar pojken.

Hos pappan finns inget nätverk alls runt om.

Går det med säkerhet att säga att vårt umgänge - utifrån ovan beskrivna situation, begränsas till enbart helger?

mvh

Lawline svarar

Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om vårdnad, boende och umgänge hittar du i 6 kap. Föräldrabalken (FB).

Barnets bästa
Barnets bästa ska alltid vara avgörande för beslut om vårdnad, boende och umgänge. Hänsyn ska tas till barnets vilja i förhållande till ålder och mognad. Ju äldre barnet är, desto mer betydelse får i regel barnets egen vilja. Barnets bästa innefattar också en nära och god kontakt med båda föräldrarna (FB 6:2a). Mitt råd är därför att försöka få klarhet i vad barnet helst vill om det är möjligt. Försök att resonera med pappan eftersom ni förmodligen alla bara vill vad som är bäst för sonen. Det är troligt att ett fortsatt liknande upplägg skulle vara att föredra med hänsyn till att det är väldigt viktigt med en bra kontakt till båda föräldrarna.

Föräldrarnas skyldigheter vid umgänge
Barnet har rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med. Föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge så långt som möjligt tillgodoses. Det innebär i praktiken att föräldern barnet bor med ska motivera till umgänge med den andra föräldern. Den andra föräldern i fråga ska finnas tillgänglig för umgänget som bestämts.

Vårdnadshavarna ska också motivera till umgänge med andra som betyder mycket för barnet så det är sannolikt att umgänge med bonussystrarna skulle falla in här (FB 6:15).

Sammanfattningsvis
Vad som bedöms som bäst för barnet är det som kommer att spela roll för bedömningen av umgänget. Hänsyn ska tas till barnets vilja i förhållande till ålder och mognad. En nära och god kontakt med båda föräldrarna bedöms också som viktigt för bedömningen. Det är möjligt att pappans ovilja att medverka till umgänget också kommer att påverka bedömningen i positiv riktning för ett fortsatt omfattande umgänge med mamman.

Hoppas att detta var till hjälp! Återkom gärna vid fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Ida LjungbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000