Begränsning av arv för bröstarvinge

Jag har fyra barn, och vill genom testamente minska arvsutfallet för ett av dem så mycket som det går. Hur gör jag?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om arv regleras i ärvdabalken. Enligt 2 kap. 1 § ärvdabalken framgår det att den avlidnes avkomlingar (barn) ärver i första hand och dessa utgör därmed vad som även kallas bröstarvingar. Detta innebär att dina fyra barn kommer att ärva lika mycket var av dig när du går bort. Detta kan dock begränsas genom testamente. Du kan i ditt testamentet skriva att det barnet som du vill ska få begränsat arv inte ska ärva något utav dig. Dock framgår det enligt 7 kap. 1 § ärvdabalken att en bröstarvinge alltid har rätt till sin laglott vilket är halva arvslotten. Det innebär att även ifall du skulle begränsa arvet för ditt ena barn så pass mycket att denne inte skulle ärva något har barnet ändå rätt att kräva ut sin laglott enligt lag.

För att belysa det ovanstående med ett exempel kan vi anta att dina fyra barn totalt skulle ärva 400 000 kr efter dig. Det innebär att de alla skulle fått 100 000 kr var. Men om du begränsar arvet för en av dem genom testamente innebär det att denne endast har rätt att kräva ut sin laglott som utgör halva arvslotten, alltså 50 000 kr i exemplet.

Vidare framgår det enligt 7 kap. 3 § ärvdabalken att en bröstarvinge måste påkalla jämkning av testamentet för att ha rätt till sin laglott.

Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga!

Alexandra KristoferssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000