Begränsning av arv för bröstarvinge

2016-01-22 i Laglott
FRÅGA
Jag har fyra barn, och vill genom testamente minska arvsutfallet för ett av dem så mycket som det går. Hur gör jag?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om arv regleras i ärvdabalken. Enligt 2 kap. 1 § ärvdabalken framgår det att den avlidnes avkomlingar (barn) ärver i första hand och dessa utgör därmed vad som även kallas bröstarvingar. Detta innebär att dina fyra barn kommer att ärva lika mycket var av dig när du går bort. Detta kan dock begränsas genom testamente. Du kan i ditt testamentet skriva att det barnet som du vill ska få begränsat arv inte ska ärva något utav dig. Dock framgår det enligt 7 kap. 1 § ärvdabalken att en bröstarvinge alltid har rätt till sin laglott vilket är halva arvslotten. Det innebär att även ifall du skulle begränsa arvet för ditt ena barn så pass mycket att denne inte skulle ärva något har barnet ändå rätt att kräva ut sin laglott enligt lag.

För att belysa det ovanstående med ett exempel kan vi anta att dina fyra barn totalt skulle ärva 400 000 kr efter dig. Det innebär att de alla skulle fått 100 000 kr var. Men om du begränsar arvet för en av dem genom testamente innebär det att denne endast har rätt att kräva ut sin laglott som utgör halva arvslotten, alltså 50 000 kr i exemplet.

Vidare framgår det enligt 7 kap. 3 § ärvdabalken att en bröstarvinge måste påkalla jämkning av testamentet för att ha rätt till sin laglott.

Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga!

Alexandra Kristofersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (765)
2020-09-17 Arvsrätt adoptivbarn
2020-09-13 Laglott och testamente
2020-09-12 Hur beräknar jag laglotten när min make avlidit?
2020-09-10 Hur fördelas ett arv om det finns ett testamente som utesluter en bröstarvinge?

Alla besvarade frågor (84165)