Begränsade möjligheter att polisanmäla förskingring m.m mot anhörig

FRÅGA
En son har hand om en åldrad mors ekonomi med betalningar,överföring mellan hennes egna konton mm. Nu har det kommit fram att han under några månader fört över pengar till sitt eget konto samt betalat egna räkningar via moderns konto. Det handlar om ca 30.000 kr. Vad kan man göra ? Modern är förtvivlad men vill inte gå vidare. Kan jag som nära anhörig göra en polisanmälan ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av brottsbalken (BrB).

Något beroende på omständigheterna bör gärningarna utgöra förskingring (10 kap. 1 § BrB) eller – mer sannolikt – olovligt förfogande (10 kap. 4 § BrB).

I den mån dessa brott begåtts mot en gärningspersons mor, är det i huvudsak enbart om modern själv polisanmäler brottet som åklagare kan väcka åtal för brottet. Enbart om det är påkallat ur allmän synpunkt kan åklagare i annat fall väcka åtal. Utgör brottet grov förskingring (dock ej grovt olovligt förfogande) kan åklagare väcka åtal utan att det anmälts av din mor eller att det är särskilt påkallat ur allmän synpunkt (10 kap. 10 § BrB. Jfr 8 kap. 13 § BrB). Det framstår dock inte för mig som sannolikt att brotten, om de ens utgör ett förskingringsbrott, skulle vara att betrakta som grova ens om de är att betrakta som ett och samma brott (10 kap. 3 § BrB).

Det du kan göra är istället att uppmana och stötta din mor att själv polisanmäla det brottsliga förfarandet.

Vänligen,

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB (190)
2020-12-30 Vad kan man göra mer än att polisanmäla när någon vägrar att ge tillbaka ens hund?
2020-12-26 Vad kan jag göra om någon slängt mina saker?
2020-12-12 en vän har sålt min hund, vad kan jag göra?
2020-11-18 Pengar (kontanter) upphittat på gatan, skyldigheter?

Alla besvarade frågor (88463)