FrågaSKATTERÄTTÖvrigt27/11/2016

Begränsad skattskyldighet - inkomst av aktier

Hej. Jag är bosatt och skatteskriven i Tyskland. Jag har haft aktier i Schweiz hos Nordea. Nu har jag flyttat över en del av dem pengarna och börjat spara i aktier hos en förvaltare i Sverige. Är det samma sak som gäller för mina besparingar i Sverige, att det tas upp och vinstskattas för i min tyska deklaration, som jag gjort tidigare?

Med vänlig hälsning,

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För det första skulle jag vilja påpeka att frågan om vad som gäller angående din tyska deklaration huvudsakligen regleras av tysk rätt, för vems innehåll vågar jag inte svara. Jag begränsar därför mitt svar till vad som gäller enligt svensk rätt, nämligen eventuell svensk skattskyldighet för kapitalvinster som kan härstamma från dina aktier i Sverige.

Generellt regleras frågan i inkomstskattelagen (i det följande IL).

En först anmärkning är att du anses vara begränsat skattskyldig i Sverige (IL 3 kap. 3§ 1 st. och 17§). När det gäller kapitalvinster på aktierna för begränsat skattskyldiga stadgar IL 3 kap. 19§ 1 st. att du är skattskyldig om du har varit bosatt eller stadigvarade vistats i landet "vid något tillfälle under det kalendarår då avyttringen sker eller under de föregående tio kalendaråren". Vidare är det så att denna skattskyldighet inte gäller angående, till exempel, andelar i värdepappers- och specialfonder eller som förvaras på ett investeringssparkonto med vissa undantag (IL 3 kap. 19§ 2 st.). Det kan väl vara så att ditt fall omfattas av undantagen men det krävs mer information om aktierna och förvaringssättet för att kunna göra en sådan bedömning.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga.

Vill du få frågan närmare utredd kan du skicka din frågeställning till vår Expresstjänst och få en utredning inom 3 dagar. Se http://lawline.se/lawline-express eller klicka på knappen till höger.

Med vänliga hälsningar,

Sotirios ApostolouRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo