Begränsa bröstarvinges arvslott

2016-04-27 i Bröstarvinge
FRÅGA
Hej!Om jag vill frånta min biologiska dotter alla möjligheter att ärva mig, hur mycket går det att göra det? Har hört att man kan testamentera bort allt utom hälften av ens egendomar och pengar. Stämmer det?
SVAR

Hej och tack för din fråga,

Regler om arv hittar du i Ärvdabalken (ÄB) ,se här. Första kategorin som balken behandlar är den avlidnes biologiska barn (även kallade bröstarvingar, ÄB 2 kap 1§). Finns det dock en efterlevande make/maka ärver han/hon kvarlåtenskapen i första hand om den efterlevande maken/makan också är biologisk förälder till barnet. Den efterlevande maken/makan ärver dock kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt, vilket innebär att den efterlevande inte får testamentera bort den delen av kvarlåtenskapen (ÄB 3 kap 1§). När den efterlevande maken har avlidit, ärver det gemensamma barnet/barnen resterande kvarlåtenskap.

Enligt svensk lag kan en arvlåtare inte göra sina barn helt arvlösa. Det finns dock vissa sätt att begränsa en bröstarvinges laglott. Ett sådant sätt är att upprätta ett testamente (ÄB 9kap 1§) där bröstarvingen utesluts. Bröstarvingen kan dock begära jämkning av testamentet inom 6 månader från den dag han/hon fick ta del av testamentet, och därigenom kräva ut sin laglott. Laglotten utgör hälften av den avlidnes kvarlåtenskap (ÄB 7kap 1§).

Ett annat tillvägagångssätt som skulle kunna minska en arvslott är exempelvis om föräldern genom gåvobrev ger bort egendom till andra arvingar under sin livstid. Ett gåvobrev ska inte ses som förskott på arv om detta tydligt framgår i gåvobrevet. Vidare är det viktigt att gåvan inte utfästs på ett sådant sätt som kan anses som ”en gåva för dödsfalls skull”, en sådan gåva riskeras att falla inom det förstärkta laglottsskyddet. Det förstärkta laglottsskyddet kan innebära att gåvotagaren tvingas återbära hela eller delar av gåvans värde.

Sammanfattningsvis kan du skriva ett testamente där din dotter utesluts från att ärva, men hon kan begära jämkning inom 6 månader och få ut sin lagstadgade laglott. Det står det dig dock fritt att förfoga över din egendom och det finns inget som hindrar dig från att skänka bort större delen av din förmögenhet. Jag skulle då råda dig att upprätta ett gåvobrev där det tydligt framgår att gåvan inte är ett förskott på arv.

Behöver du hjälp med att upprätta ett gåvobrev eller ett testamente kan vi hjälpa dig med det genom en av Lawlines tjänster som du hittar här. Det finns även möjlighet att ta kontakt med Familjens jurist och boka in en tid för personlig rådgivning, se här.

Vänligen,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (419)
2021-01-19 Ärver arvingarna skulder?
2021-01-14 Laglott och testamente
2021-01-10 Vem ärver mig?
2021-01-06 Får min mor sälja sin fastighet när vi har arvsrätten efter våran fader?

Alla besvarade frågor (88319)