Gåvor till bröstarvingar räknas som förskott på arvet

2017-11-07 i Förskott på arv
FRÅGA
kan en förälder testamentera allt till två barn utav 4. Träder laglotten in då och vad gör man om de två syskonen redan börjat plocka ut den dementsjuke faderns pengar.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Arvslott och laglott

Reglerna om vem som har rätt till arv finns i Ärvdabalken1958:637 (ÄB). Om barnen lever när föräldern går bort är huvudregeln att barnen delar lika på all egendom (2 kap 1 § ÄB). Barnens andel i förälderns egendom kallas arvslott. Om föräldern är gift och barnen är makarnas gemensamma, går all egendom först till den efterlevande, och barnen får i sådant fall vänta på sin arvslott ifrån den avlidna föräldern tills den efterlevande maken går bort (3 kap 1 § ÄB).

I Ärvdabalken används även begreppet laglott. Laglotten är hälften av bröstarvingens arvslott (7 kap 1 § ÄB). Om föräldern t.ex. lämnar efter sig 100 000 kr är barnens arvslott 25 000 kr vardera, och deras laglott 12 500 kr vardera.

Ett testamente kan begränsa den legala arvslotten

Genom ett testamente kan man begränsa sina barns rätt till arv, men barnen har alltid rätt att få ut sin laglott (7 kap 3 § ÄB). Detta innebär att man genom ett testamente inte kan göra sina barn helt arvslösa. I vårt exempel kan föräldern testamentera bort 50 000 kr till vem föräldern vill men alla barn har alltid rätt till sin laglott, dvs. 12 500 kr vardera.

Vad händer om ett barn tar ut sitt arv i förväg?

Din fråga beror i huvudsak på om föräldern har samtyckt till att de två syskonen har plockat ut pengarna. Om det saknas samtycke från fadern riskerar syskonen att göra sig skyldiga till stöld (8 kap 1 § Brottsbalken) eller egenmäktigt förfarande (8 kap 8 § Brottsbalken). Om fadern däremot har samtyckt till att syskonen plockar ut pengarna är det fråga om ett gåvoavtal. Sådana avtal kan förklaras ogiltiga om gåvogivaren är dement (lagen (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning).

Om inget av de ovanstående kan användas i den situation som du beskriver, finns regler om förskott på arv i Ärvdabalken. När det gäller barn till arvlåtaren är huvudregeln att vad ett barn i livstiden erhåller som gåva ska ses som ett förskott på det kommande arvet och därför avräknas vid den kommande beräkningen av arvslotten (6 kap 1 § ÄB). Beräkningen går till på följande sätt.

Om föräldern lämnar efter sig 100 000 kr och har fyra barn, varav två av syskonen under förälderns livstid har fått 10 000 kr vardera i gåva, låtsas man som om gåvan aldrig har skett. De fyra barnen ska då få dela på 120 000 kr, det vill säga 30 000 kr vardera. Eftersom två av syskonen redan har fått 10 000 kr vardera, kommer de vid arvsskiftet endast att få 20 000 kr vardera. På så sätt har alla fått lika mycket.

Hoppas att fick svar på din fråga. Tveka in på att höra av dig om du har fler frågor!

Carl Trolle Olson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1267)
2021-09-20 Kränks min arvsrätt av att min far givit gåva
2021-09-19 min far har givit en gåva till min bror, kränks min arvsrätt?
2021-09-18 Vad händer med framtida arv när två av tre barn får en gåva?
2021-09-18 Försäljning till underpris - förskott på arv?

Alla besvarade frågor (95785)